Heiloo

PVDA wil leegstand aanpakken

  Politiek

HEILOO - Wie op een mooie dag door Heiloo loopt, valt op hoe levendig het dorp is. Er zijn mooie winkels, er is gezellige horeca. Heiloo leeft. En al die winkels en horeca zorgen ook nog eens voor veel werk.

Maar er is ook leegstand. Al jaren. In het stationsgebied wordt de vreugde over de komst van IJssalon Pinoccio overschaduwd door de donkere winkelruiten van het pand daar tegenover. Daar zat de De Schrijverij maar die is failliet. Ook in het gebied rond het Witte Kerkje staan veel winkeletalages ongezellig leeg. Dat is geen prettig gezicht. Het is ook niet goed voor de ondernemers in en rond 't Loo.

Leegstand is uiteraard een probleem voor de eigenaar van het vastgoed. Maar het is ook een probleem van de gemeente, van het college. Het gaat namelijk ook over leefbaarheid in het dorp, over werkgelegenheid. 

De gemeente kan een sleutelrol spelen bij het aanpakken van leegstand:

1.        Door een visie te ontwikkelen, samen met betrokken ondernemers, eigenaren van panden en inwoners. De gemeente kan het debat entameren over                                vernieuwende, toekomstbestendige alternatieve bestemmingen voor panden waarin voorheen detailhandel zat. Bijvoorbeeld door ook oog te hebben voor                        mogelijke sociale, maatschappelijke en culturele bestemmingen van leegvallende ruimtes. 
2.        Door te bemiddelen tussen partijen. 
3.        Door randvoorwaarden te scheppen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over parkeerplekken, de inrichting van de publieke ruimte, of omzetting van de bestemming van            bedrijfspanden.

De Regionale Detailhandelsvisie 2025 geeft de kaders aan voor de toekomst van de regionale detailhandel. Het is aan de gemeente Heiloo om binnen die kaders een concreet plan van aanpak te maken voor de detailhandel in Heiloo. Waarbij leegstand wordt aangepakt en Heiloo ook in de toekomst een levendig dorp is, zonder de triestheid van lege winkelruiten.

In de motie die de PvdA Heiloo samen met CDA Heiloo indiende op 18 juni, roepen we de gemeente op met stakeholders, winkeliers en vastgoedeigenaren in gesprek te gaan en om leegstand aan te pakken.

De motie is aangenomen met steun van alle partijen, uitgezonderd Heiloo 2000.

Tekst: Annemarieke Nierop op de website van PvdA Heiloo

Meer berichten