Het plaatsen van foto’s, afbeeldingen in de krant en online in Uitkijkpost en Uitgeester dienen altijd rechtenvrij te zijn. Het liefst gebruiken wij foto’s die u zelf heeft, waarbij u toestemming geeft dat wij als uitgever de foto’s mogen gebruiken voor het plaatsen in de krant of online.

Mocht u zelf geen geschikte foto hebben, dan kunt u op onderstaande websites een rechtenvrije foto zoeken die wij kunnen gebruiken voor bij het redactionele artikel in de krant of online.

Pixabay.com

Freepik.com

Freeimages.com