Intentieverklaring Inclusieve Samenleving: 'Iedereen doet mee'

  Politiek

BUCH - Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ondertekenen op 8 oktober de intentieverklaring Inclusieve Samenleving: 'Iedereen doet mee'

De wethouders 'SamenLeven' van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ondertekenden op maandag 8 oktober gezamenlijk de intentieverklaring Inclusieve Samenleving: 'Iedereen doet mee'. Vertegenwoordigers van de media zijn welkom om bij de ondertekening aanwezig te zijn. De gemeenten streven ernaar dat er onder de inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen bewustwording en aandacht komt voor de inclusieve samenleving. Dat streven bekrachtigen zij formeel door de ondertekening van de intentieverklaring 'Iedereen doet mee'.

Wat is een inclusieve samenleving?
Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Ongeacht bijvoorbeeld culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen die iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij; 'iedereen doet mee'. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Voor niet iedereen is dit een haalbaar streven.

In actie komen met de 'iedereen-doet-mee-tafels'
Stichting MEE & de Wering heeft afgelopen zomer de opdracht gekregen om lokaal in de vier gemeenten zogenaamde 'iedereen-doet-mee-tafels' te organiseren en samen met de tafeldeelnemers per gemeente een actieplan op te stellen. Naast de informatie die wij als gemeente al hebben, willen wij graag in gesprek met inwoners om in beeld te brengen

'wat er al is' aan bijvoorbeeld samenwerking, voorzieningen, begeleiding, projecten en initiatieven. En om in beeld te brengen waar lokaal de 'hiaten' oftewel de 'witte vlekken' zijn. Daar kan de gemeente samen met haar inwoners, verenigingen en stichtingen vervolgens op inspelen. Naast inwoners zullen partijen als 'Alzheimer Nederland', 'Vanuit Autisme Bekeken' en de 'Adviesraden Sociaal Domein' deelnemen aan de iedereen-doet-mee-tafels.

Doet u ook mee? Kom aan tafel !
Met de 'iedereen-doet-mee-tafels' worden organisaties en inwoners uitgedaagd om zich aan te sluiten. Dat wil zeggen dat zij zich ook inspannen om de inclusie samenleving daadwerkelijk inhoud te gaan geven. Aan organisaties wordt dan gevraagd om de intentieverklaring mede te ondertekenen. De eerste 'iedereen-doet-mee-tafels' vinden begin november plaats. Aanmelden kan vanaf 10 oktober via iedereen-doet-mee-tafels@meewering.nl Via de gemeentepagina's in de lokale kranten, sociale media en lokale en regionale media informeren we binnenkort verder over de start van de 'tafels'.

Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is op 14 juli 2016 geratificeerd. Dit verdrag betekent: werken aan een toegankelijker en inclusievere samenleving.

Meer berichten