Burgemeester Romeyn houdt zijn toespraak
Burgemeester Romeyn houdt zijn toespraak (Foto: Stip Fotografie)
Heiloo

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Hans Romeyn

  Politiek

HEILOO - Burgemeester Hans Romeyn hield maandagavond in de Witte Kerk tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst een mooie toespraak. Was u er niet bij of wilt u het nog eens nalezen? Dat kan hieronder: 

Maandag 8 januari, Witte Kerk Heiloo

Mede namens het gemeentebestuur van Heiloo, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie in de Witte Kerk. Wellicht heeft u gedacht, toen u vanavond de Witte Kerk binnenkwam, wat een vreemd welkom. Waarom lopen we een mooi bouwwerk binnen, waarbij we eerst onder steigers door moeten lopen? Op 17 november jl. werden in dit zelfde gebouw de eerste vier exemplaren van het boek "meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo" uitgereikt. Het is geschreven door Jaap de Graaf. Vertegenwoordigers van de achtereenvolgende "eigenaren door de eeuwen heen" van de Witte Kerk en de toren namen het boek in ontvangst. Het ging om:             

- abt Matthijssen van de Sint Adelbertabdij te Egmond;                                                   
- pastoor Helsloot van de RK Willibrorduskerk te Heiloo;                                                
- dominee Oudendijk van de PKN te Heiloo en tenslotte aan;                                     
- wethouder Opdam van de gemeente Heiloo.

Het is, zeker als je een Heilooër bent, een boek dat ik kan aanraden. Voor een kleine € 20,-- is dit prachtige standaardwerk te koop. Ook vanavond! Het boek beschrijft de historie van het kerkgebouw, van de bijbehorende oude pastorie, de Willibrordusput, het kerkhof en de toren. Daarbij wordt uitvoerig bericht over de tijden van opbouw en verwoesting, de branden, de herbouw en de ontwikkelingen in de laatste eeuwen.

Het gebouw heeft in het verleden ook al een paar keer, misschien niet altijd letterlijk, maar toch, in de steigers gestaan. Was het aanvankelijk een kleine houten kerk, later is de kerk van steen gemaakt, is de kerk groter geweest dan dat ie nu is, had de kerk aanvankelijk een andere kleur en is de witte kleur gekomen om de sporen uit het verleden voor een gedeelte te bedekken. Met andere woorden: mensenhanden, ideeën van mensen over hoe zij in de kerk hun geloof wilden beleven, waren en zijn van invloed op de grootte, de vorm, de kleur van het gebouw. Men wilde de kerkgebouw graag behouden, maar ook passend maken o.a. qua vorm en grootte zodat er een goede toekomst voor de gebruikers zou blijven. Je kan zeggen dat het gebouw en het onderhoud ervan een mooie metafoor is van waar we allemaal met elkaar mee bezig zijn. We proberen immers in Heiloo met elkaar ervoor zorg te dragen dat we nu zo prettig mogelijk kunnen leven, maar ook dat onze kinderen en kleinkinderen goed kunnen blijven leven. Je zou kunnen zeggen dat het boek ook een beeld geeft van het leven.

Als iets in de steigers staat betekent dat zoveel als: het is nog in staat van ontwikkeling. Een steiger is een tijdelijke constructie van palen en werkplateaus die bouwvakkers een werkvloer verschaffen bij bouw- en onderhoudswerk. Ook in de gemeente staan, met enige regelmaat, zaken in de steigers en kijkt zowel de gemeenteraad, als het college van burgemeester en wethouders of we zaken nog steeds goed oppakken. Uiteindelijk gaat het erom dat besluiten genomen worden, dat de steigers weg kunnen en er weer een nieuw of vernieuwd bouwwerk staat dat bestendig is voor de toekomst. En dan gaat het niet alleen om een letterlijk bouwwerk, maar ook om beleid en de uitvoering daarvan, dat er op gericht is Heiloo toekomstbestendig te houden en te maken. U zet zich daar allen, als vrijwilligers, als organisaties, als ondernemers, als inwoners, als leerkrachten, als ouders of anderszins ook voor in. Het is goed als we af toe hetgeen waar we mee bezig zijn in de steigers zetten. Dat we de tijd nemen om na te denken of we de zaken die we doen ook goed doen, of dat er wellicht het nodige onderhoudswerk noodzakelijk is. Net zoals dat nu met de toren van de Witte Kerk gebeurt.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Als ik kijk naar het wereldnieuws, met hier en daar ook iets regionaals en lokaals, dan vallen mij de volgende zaken, naast heel veel andere, op:
Nadat op 1 januari 2017 Malta het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich neemt, wordt op 20 januari Donald Trump als de 45ste president van de Verenigde Staten beëdigd. In maart voorspelt de VN dat de wereld te maken kan krijgen met de grootste humanitaire crisis sinds de tweede wereldoorlog. In landen als Jemen, Somalië, Zuid Sudan en Nigeria is er een groot voedsel tekort.  Op 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland plaats. In april wordt Feyenoord wordt voor de 15e maal in zijn bestaan eindelijk weer eens landskampioen en in diezelfde maand vallen bij een door IS opgeëiste bomaanslag door een zelfmoordterrorist na een concert van Ariana Grande in de Manchester Arena in Manchester 22 doden en meer dan 200 gewonden. In juni mocht ik van de gemeenteraad beginnen aan mijn derde ambtstermijn van zes jaar als burgemeester van Heiloo. Wij, mijn vrouw Els, en ik, maar ook onze kinderen, zijn daar de gemeenteraad erg dankbaar voor, maar ook u. maakt het voor ons mogelijk hier in Heiloo deze prachtige mooie functie, dit prachtige ambt te vervullen. En wij vinden het fijn u ook vanavond daar heel hartelijk voor te bedanken. In augustus vindt op de Ramblas in het centrum van Barcelona een verschrikkelijke aanslag met een bestelbus plaats, terwijl een maand later de   zware orkaan Irma op de eilanden Sint Maarten en Sint Eustatius grote schade aanricht. In oktober is er in de Verenigde Staten een grote schietpartij, waarbij 58 mensen om het leven komen en 546 raken gewond nadat iemand het vuur opent vanuit zijn nabijgelegen hotelkamer. Bij een bomaanslag in Mogadishu komen 358 mensen om het leven. Heel dicht bij huis wordt op 20 oktober onze tweede kleinzoon Ian geboren! Op 12 december wordt bekend dat de 'Maatschappelijke Alliantie', een samenwerkingsverband van rijke ondernemersfamilies, honderden miljoenen wil investeren in de Nederlandse samenleving. Het voornaamste doel is het bevorderen van integratie van vluchtelingen. Een mooi initiatief!

Ook in onze eigen gemeente is natuurlijk het nodige gebeurd en gedaan. Per 1 januari is de nieuwe werkorganisatie van de BUCH van start gegaan, een fusie van de vier ambtenarenorganisaties van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vorig jaar zei ik in mijn toespraak daar het volgende over: "D+H, het zal niet zo zijn dat we op 31 december 2016 nog vier ambtelijke organisaties hadden en per 1 januari 2017 meteen een goed functionerende nieuwe organisatie hebben voor de vier gemeenten. Ook deze verandering zal tijd nodig hebben. En ik ga er vanuit dat zowel u, als onze vier gemeenteraden, als onze colleges, ook de medewerkers van de nieuwe organisatie de tijd gunnen om een goed werkende organisatie te worden de komende periode." Het is het afgelopen jaar ook gebleken dat inderdaad niet alles goed is gegaan. Voor zover u daar last van heeft gehad vinden we dat oprecht vervelend en werken we er met elkaar hard aan om tot een verbetering te komen. Gelukkig gaat er steeds meer goed. Vanaf 1 februari kunt u onze gemeente ook voor vragen en opmerkingen bereiken via de Whatsapp. We willen op die manier drempelverlagend bezig te zijn om snel antwoord te kunnen geven op relatief makkelijke vragen. Vanaf september 2018 is het in Uitgeest mogelijk om reisdocumenten thuis, op het werk of op een andere locatie te bezorgen (naast het ophalen bij de balie in het gemeentehuis). Als de ervaringen goed zijn dan is dit in 2019 ook mogelijk in Heiloo. Verdere digitale dienstverlening zal ook het komende jaar worden vorm gegeven, naast, ik zou zeggen vanzelfsprekend, de mogelijkheden om "gewoon" iemand te blijven spreken. Gelukkig maar, want we willen elkaar ook echt blijven kennen en niet alleen maar digitaal.

Het afgelopen jaar is de aanzet gegeven om de aandacht voor het thema "eenzaamheid" te vergroten. Het Sociaal Team heeft twee goed bezochte netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Alhoewel we niet de illusie hebben dat we het eenzaamheidsprobleem kunnen oplossen, kunnen we wel de krachten bundelen.

Organisaties, instellingen en de gemeente (sociaal team) zullen elkaar blijvend  informeren over hun aanpak en ideeën. De gemeente faciliteert deze netwerkbijeenkomsten. De Stichting Welzijn Heiloo heeft in oktober het steunpunt Eenzaamheid gelanceerd. Als u iemand kent die eenzaam is of u  voelt zichzelf eenzaam dan bieden zij advies en steun (zie ook de website van het steunpunt).

Het afgelopen jaar zijn onze bronzen beelden in de buitenruimte opgeknapt en beveiligd. We hopen dat ze nu veilig zijn tegen diefstal (eigenlijk te gek voor woorden dat we dat moeten doen) en dat ze onze toch al mooie buitenruimte een nog mooiere invulling blijven geven.

Het Sociaal Team heeft ook in 2017 weer keihard gewerkt om de inwoners van Heiloo de nodige ondersteuning te bieden. Of het nou gaat om jeugdhulp, schoonmaakhulp of ondersteuning binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). We zien dat er meer aanvragen binnenkomen en dat de complexiteit van de hulpvragen toeneemt. Goed dat de mensen ons weten te vinden!

We zijn er in geslaagd een nieuwe exploitant voor ons theater De Beun te vinden. Een belangrijke onderwerp is, mede dankzij de gemeenteraad die  kritisch was en is, afgerond. Dat is de besluitvorming rond de afslag A9. Vorig jaar werd nog burgemeester Pesman aangehaald die in 1962 zei dat het nodig was een afslag op de A9 te realiseren. Het heeft dus "even" geduurd...

Het onderwerp "Afslag A9" is ook een mooi voorbeeld van regionale samenwerking. Immers de gemeente Alkmaar, Castricum en Heiloo werken hier goed samen. Dat gaat ook in goede samenwerking met de provincie Noord-Holland. Die regionale samenwerking krijgt overigens op veel meer onderwerpen steeds meer en beter gestalte. Ik merk, dat we, mede door de positieve opstelling van de gemeente Alkmaar, maar ook van de andere gemeenten in de Regio Alkmaar, stappen vooruit maken. Een goede relatie met de regio's West Friesland en de Kop van Noord Holland, maar ook met de Metropoolregio Amsterdam is wat mij betreft, van groot belang. Het  is goed om ons te laten zien in "Haarlem", "Den Haag" en in "Brussel".

De samenwerking, zoals die binnen de BUCH-gemeenten op een goede manier gestalte krijgt, of binnen de Regio Alkmaar, is ook van belang binnen onze eigen gemeente. Ik zie ook daarin een positieve ontwikkeling. We hebben oog voor elkaar. We laten elkaar niet zitten, we helpen elkaar daar waar nodig. Ik zie een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties in Heiloo.

Zeer recent bijvoorbeeld tussen de zogenaamde B5. Zo viel op de website van voetbalvereniging HSV het volge nde te lezen:
Afgelopen maandagavond (18 december) hebben de wethouder sport en de "B5" (de 5 buitensportclubs De Foresters, De Terriers, Double Stars, Trias en HSV) na jaren van voorbereiding hun handtekeningen kunnen zetten onder de vernieuwde huurovereenkomsten. Het nieuwe huurcontract tussen de Gemeente Heiloo en Stichting Beheer Sportaccommodatie HSV loopt t/m 31-12-2026. HSV bedankt de Gemeente Heiloo. Als het erom gaat om aandacht voor elkaar te hebben en te blijven houden mogen we ook de mensen niet vergeten die hier met een vluchtelingenstatus zijn. Ook voor hen hebben we oog en moeten we oog houden. Een grote club vrijwilligers in Heiloo besteedt aandacht aan hen. Ik ben hen daar heel erkentelijk voor. et als voor al die andere vrijwilligers in ons dorp die zich voor een ander inzetten! Het is en blijft belangrijk verbinding met elkaar te blijven zoeken. Ik roep u allen op daaraan te blijven werken. Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor mensen met verward gedrag. Ook in Heiloo. Na het overlijden van Anne Faber in Den Dolder waren er ook in Heiloo mensen die zich zorgen maakten hoe het hier allemaal gaat. Gelukkig hebben we via berichtgeving op sociale media, in de Uitkijkpost, maar ook in individuele gesprekken uit kunnen leggen hoe de situatie in Heiloo is. Binnenkort brengen we met een afvaardiging van de gemeenteraad een bezoek aan GGZ NHN. Overigens zijn wij in Heiloo al meer dan 80 jaar gewend om te gaan met mensen die gehuisvest zijn bij GGZ NHN. Door een goede en intensieve integrale samenwerking van verschillende instellingen, bv politie, GGZ, justitie, Veiligheidsregio en gemeente) wordt voorzien in een persoonlijke en maatwerk aanpak van mensen die overlast veroorzaken. Dit in de eerste plaats voor die mensen zelf, maar ook om overlast voor onze inwoners te beperken.

Over de politie gesproken.... We hebben een goede onderlinge samenwerking met onze politie. Sinds afgelopen jaar hebben we drie wijkagenten: Johan de Wildt, Dirk Haasnoot en Jacqueline Kok. Daarnaast hebben we in Heiloo ook nog Bauke van Dijk. Hij is inspecteur politie en operationeel expert wijk. Zij zijn goed zichtbaar en bereikbaar voor u. Dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor de wijkagenten en voor Bauke, maar ook voor de rest van de politieorganisatie die met veel expertise en menskracht aanwezig is als dat nodig mocht zijn. Ik ken hun betrokkenheid bij Heiloo.

Eind vorig jaar heeft er weer een onderzoek plaatsgevonden naar het gevoel van veiligheid in onze gemeente. Dit jaar zullen we gezamenlijk de resultaten bekijken om te bepalen wat we verder in onze veiligheid moeten investeren. Gelukkig is de afgelopen jaarwisseling relatief goed verlopen, ook in Heiloo. De schade viel mee. Maar toch was er ook hier een aantal incidenten zoals een  uitgebrande auto en iemand die gewond is door het vuurwerk. In onze Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, en met name in de Regio Alkmaar, u heeft dat kunnen lezen in de krant, bestaan er zorgen over het grote aantal comazuipers. We zullen daar nog meer aandacht voor moeten vragen. Net zoals we dat vanuit de Veiligheidsregio zullen doen voor de campagne die we gaan houden met als titel "Veilig leven". In die campagne "Veilig leven" is er onder andere aandacht voor "valpreventie". Bij ouderen is een val, vaak in huis, één van de grootste risicogevers voor overlijden.

Dit jaar zullen op 21 maart de verkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe gemeenteraad. Dat betekent dat we afscheid zullen gaan nemen van een aantal raadsleden dat nu al te kennen heeft gegeven niet terug te zullen komen. In een aparte raadsvergadering zullen we afscheid van hen nemen. U bent daar natuurlijk ook welkom. Op deze plek wil ik de leden van de raad alvast bedanken voor hun enorme inzet de afgelopen vier jaar. Dat geldt ook voor de collegeleden Fred Dellemijn, Rob Opdam en Elly Beens.

In een artikel in de Alkmaarsche Courant van afgelopen zaterdag was te lezen dat 40% van de raadsleden boven het Noordzeekanaal de publieke waardering mist voor het raadswerk. Misschien is het goed om daar met raadsleden en mensen vanuit onze Heilooër samenleving over na te denken hoe dit komt en wat we daaraan kunnen doen. De raadsleden werken hard om die waardering wel te verdienen. Dat betekent niet dat je het altijd met elkaar eens moet zijn.

De afgelopen periode was de kwestie van integriteit in het openbaar bestuur behoorlijk in het nieuws. Het meest recente voorbeeld is in Brunssum, waar de burgemeester zelfs is afgetreden omdat hij van mening is niet te kunnen functioneren in een situatie waar één van de gemeentebestuurders niet integer lijkt te zijn. Ik maak mij zorgen over deze ontwikkelingen. Dat geldt voor een onderwerp als ondermijning. Ook op dit punt zijn we als samenleving met elkaar verantwoordelijk om integere bestuurders volksvertegenwoordigers te leveren. Dat ben ik, maar dat bent u ook!

In een artikel van De Telegraaf van 2 januari jl. staat een artikel waarin de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en tevens burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, het nodige over de komende gemeenteraadsverkiezingen zegt. Hij hoopt dat de debatten die gevoerd gaan worden, zijn gebaseerd op feiten, op goede analyses en argumenten. „Ik kijk uit naar een vrolijke campagne. Eén die mensen verbindt en niet uit elkaar drijft. Op zo'n manier dat de winnaars en verliezers elkaar nog recht in de ogen kunnen kijken." Bovendien ziet hij  de verruwing in het politieke en maatschappelijke debat met lede ogen aan. Hij hekelt de versnippering in de politiek. Op die manier wordt steeds lastiger samen te werken, bv in coalities.Hij ziet zijn gemeente als een levend wezen, met een lichaam dat moet worden gekoesterd. „Hoe houden we de stad gezond? Gek genoeg, door ons een beetje kwetsbaar op te stellen. Er valt zoveel van elkaar te leren. Ga vóór de stad en niet tégen elkaar."

Ik ben dat van harte met Jan van Zanen eens. Ik zei het al: soms is het nodig om, met enige regelmaat, zaken in de steigers te zetten om onze gemeente toekomstbestendig te houden en te maken. De komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen we ook als een steiger zien. We krijgen de gelegenheid om te toetsen wat er de afgelopen periode is gepresteerd en hoe we de toekomst van onze mooie dorp, van onze gemeente verder vorm kunnen en mogen geven in deze mooie regio. Wat mij in ieder geval duidelijk is, is dat we in een prachtige en levendige gemeente wonen met veel actieve instellingen, verenigingen en bedrijven, met mensen die zich inzetten voor een ander, met  ondernemers die ook oog hebben voor wat er in ons dorp gebeurt en moet gebeuren. Ik ben hen, ik ben u daar dankbaar voor.

Dan nog een laatste "stijger"….
Mede door u aller inzet, inclusief die van de gemeenteraad, en het college met de wethouders en onze ambtelijke medewerkers zijn wij het afgelopen jaar erin  te stijgen op de lijst van Elzeviers meest aantrekkelijke gemeente in Nederland van 22 naar de vijftiende plek. Heiloo is  ook nog één van de drie gemeenten die op alle kenmerken waarop gescoord kan worden positief scoort. We zijn om op z'n tijd bezig onze gemeente in de steigers te zetten.
Met elkaar zorgen we ervoor dat we een gemeente, een gemeenschap zijn die toekomstbestendig is.

Tenslotte…bij de uitreiking van de Prins Clausprijzen in Amsterdam begin december 2017, heeft Prins Constantijn opgeroepen tot verbroedering.Hij zei dat mensen meer met elkaar gemeen hebben dan ze denken. "Door al het gepraat over onheil, somberheid, nepnieuws, polarisatie, populisme, bedreigingen van onze rechterlijke macht en democratie vergeten we soms dat er waarden zijn waar we allemaal mee verbonden zijn. Waarden zoals loyalisme, liefde, uithoudingsvermogen, veerkracht, lijden, vrijgevigheid en mededogen". De prins vindt dat mensen meer tijd voor elkaar moeten nemen. "Tijd om te zitten en te luisteren, samen te eten en te drinken en om onze culturen met elkaar te delen. Alleen met tastbaar contact en diepe dialogen kunnen we elkaar begrijpen en inspireren."

Dit Iijkt mij een mooie nieuwjaarswens voor ons allen.
Ik wens u namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een gezond, gelukkig en voorspoedig 2018!!

Meer berichten