Heiloo

Eerste stap ontwikkeling GVH-locatie Zandzoom

  Politiek

Op 6 juli hebben de Gemeente Heiloo en de gebiedsontwikkelaarscombinatie EME II/BPD een intentieovereenkomst getekend voor het onderzoek naar de gezamenlijke ontwikkeling van de GVH-locatie in de Zandzoom. GVH staat voor het gebied tussen de Groeneweg, Vennewatersweg en de Hoogeweg.

Met de ondertekening zetten de partijen een eerste stap richting de mogelijke gezamenlijke ontwikkeling van het 8 ha grote gebied tussen de Groeneweg, Vennewatersweg en de Hoogeweg (GVH). In de komende periode onderzoeken de partijen samen de mogelijkheden van een haalbaar plan voor woningbouw en de openbare ruimte. 

Voordat het zover is, is er nog veel onderzoek nodig. Bijvoorbeeld hoe het gebied het beste ontwikkeld kan worden en in welke samenwerkingsvorm. Ook vinden onderzoeken plaats naar de financieel-economische en technische haalbaarheid en ruimtelijke invulling. De gemeente heeft eerst de kaders vastgesteld voor het gebied in de Nota van Uitgangspunten en de Kadernota. Hierin zijn de inrichting van de openbare ruimte, de woningaantallen, de woningbouwcategorieën en de stedenbouwkundige kaders bepaald.

Bron: Beatfm

Meer berichten