Foto: Stip Fotografie
Heiloo

26 januari besluit herbenoeming burgemeester Romeyn in Heiloo

  Politiek

Donderdag 26 januari wordt er een besluit genomen over de herbenoeming van burgemeester Romeyn in Heiloo. Het besluit wordt genomen in een besloten raadsvergadering over de aanbeveling van de gemeenteraad.

Op 14 november heeft de raad van Heiloo ingestemd met de procedure herbenoeming van de burgemeester T.J. Romeyn. Een vertrouwenscommissie heeft daarna een conceptaanbeveling opgesteld volgens de door de raad vastgestelde werkwijze.

De raad stemt hierbij schriftelijk over de aanbeveling. De beraadslagingen en de stemverdeling blijven geheim, zoals art. 61c, van de Gemeentewet voorschrijft.

In een direct aansluitend openbaar deel van de raadsvergadering wordt de aanbeveling publiekelijk gemaakt door de plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer H. van Halem.

De raad zendt de aanbeveling, het verslag van bevindingen van de vertrouwenscommissie en de besluitenlijst van de raadsvergadering naar de Commissaris van de Koning. Die voorziet de aanbeveling van een advies en rapporteert aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De minister besluit vervolgens over de herbenoeming en de voordracht aan de Kroon. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit door de Koning en de Minister van BZK is de herbenoeming definitief.

 
 
Bron: BeatFM
Meer berichten