Westerweg 370 
(foto via lees-meer.nl)
Westerweg 370 (foto via lees-meer.nl)
Heiloo

Binnen zes weken uitspraak Westerweg 370

  Politiek

Op 1 december is er een zitting geweest bij de Raad van State waarbij de gemeente Heiloo zich moest verdedigen tegenover een projectontwikkelaar die drie vrijstaande punthuisjes wil bouwen aan de Westerweg 370.

De gemeenteraad vindt de vastgelegde exploitatiebijdrage van € 4.100 per woning te laag. Er zijn bezwaren met betrekking tot de bomenkap, het aantal inritten naar de woningen en het spoorweglawaai waarvoor ontheffing van de overschrijding van het toegelaten geluidsniveau moet worden verleend.

De rechter moet in deze zaak nu binnen 6 weken uitspraak doen.

De partijen VVD en CDA waren tegen het besluit, dat door de overige partijen is aangenomen, om dit bouwplan te verwerpen. Er is volgens de VVD ook grote kans dat het verweer van de gemeente straks door de rechter teniet wordt gedaan.

Als dat inderdaad het geval is, zal er aan gemaakte proceskosten aan de zijde van de wederpartij rond de € 15.000 moeten worden vergoed.

Bron: Beatfm

Meer berichten