Noordzee Windpark Egmond aan Zee
Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Sander de Jong
Noordzee Windpark Egmond aan Zee Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Sander de Jong
Egmond aan Zee

CDA-Heiloo wil windmolens verder uit kust

  Politiek

Op 3 oktober is een door CDA-Heiloo en H2000 ingediende motie aangenomen, waarbij minister Kamp gevraagd wordt te onderzoeken of de windmolens voor onze kust niet op een andere locatie bij IJmuiden (uit het zicht) zouden kunnen worden geplaatst.

Daarbij is ook aan de Tweede Kamer gevraagd hier aandacht aan te besteden. De gemeenteraad in Bergen heeft een vergelijkbare motie aangenomen.

Het CDA in de Tweede Kamer heeft, bij monde van Agnes Mulder, dit onderwerp ook opgepakt. Zij dringt er bij minister Kamp op aan om alternatieven te onderzoeken en vooral om draagvlak voor de plannen te verwerven.

Het CDA wil dat de windmolens die op zee gebouwd gaan worden minimaal 12 mijl uit de kust liggen. In het voorstel van het kabinet is dat nu niet het geval, ze komen binnen de 12 mijlszone. Van Den Haag tot en met Schoorl zullen windmolens vanaf de kust te zien zijn als deze kabinetsplannen doorgaan.

Bron: Beatfm

Meer berichten