Gemeente voert Hulp bij Huishouden uit zoals bedoeld

  Politiek

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft onlangs drie richtinggevende uitspraken gedaan over hulp bij huishouden door gemeenten (Wmo 2015, Wet maatschappelijke ondersteuning). Staatssecretaris van Rijn heeft aangegeven dat een groot deel van de gemeenten de wet uitvoert volgens deze uitspraken. Dat geldt ook voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH). De gemeenten laten nog wel een aantal zaken verder uitzoeken.

De CRvB deed de volgende uitspraken:

·         De BUCH-gemeenten bieden de eenvoudige hulp bij huishouden aan als algemene voorziening. Dit mag volgens de uitspraak van de CRvB.

·         De gemeenten stellen daarnaast een maatwerkvoorziening hulp bij huishouden beschikbaar voor cliënten die dat nodig hebben in het kader van de eigen regie en           zelfredzaamheid. Ook dat sluit aan bij de uitspraak van de rechter.

·         Bij de afweging of cliënten in aanmerking komen voor de algemene voorziening of voor de maatwerkvoorziening wordt eerst onderzoek uitgevoerd. Dat is ook aan de orde in de           BUCH gemeenten.

Op een aantal andere punten moeten de BUCH-gemeenten actie ondernemen. Het gaat dan over de voorwaarden die de CRvB heeft gesteld aan een algemene voorziening:

·        In Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum zijn per gemeente raadsbesluiten genomen over de inzet van de algemene voorziening. Hierin is per gemeente aangegeven welke          keuzes zijn gemaakt en waarom. Vervolgens is een aanbestedingstraject aangegaan. Nu moet nog de verordening met terugwerkende kracht worden aangepast. Pas dan wordt          officieel aan de voorwaarden van de CRvB voldaan.

·        De eigen bijdrage voor de algemene voorziening mag niet inkomensafhankelijk zijn. Deze eis wordt nu nader onderzocht door een onafhankelijk kennis- en adviesbureau.

Ook "de zorg voor het kunnen beschikken over schoon beddengoed en schone kleding" zou volgens de CRvB-uitspraak onder de Wmo 2015 vallen. De huidige algemene voorziening voorziet hier niet in. De wijze waarop dit geregeld gaat worden, gaan de BUCH-gemeenten (juridisch laten) onderzoeken.

Bron: Gemeente Heiloo

Meer berichten