New Voice blij verrast met gift van Keer op Keer

  Human Interest

EGMOND BINNEN - Eerder dit jaar heeft u kunnen lezen, dat het Koor New Voice uit Egmond-Binnen heeft besloten niet langer als kerkkoor actief te zijn. De sluiting van de St. Adelbertuskerk per 1 september aanstaande, lag ten grondslag aan dit besluit. Dirigente, koorleden én muzikanten beleven echter zoveel plezier aan hun hobby, dat het koor wél zelfstandig doorgaat!

Er is een nieuwe repetitieruimte gevonden en gelet op alle voorgaande reacties is het koor er van overtuigd dat zij op de diverse evenementen haar talenten veelvuldig mag laten horen. Maar natuurlijk, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat – daar waar de kosten in het verleden werden gedeeld door kerk en koor – nu de koorleden zélf voor de kosten en dus ook voor de noodzakelijke inkomsten verantwoordelijk zijn.

Gift
New Voice is dan ook geweldig blij dat kringloopwinkel 'Keer op Keer' heeft besloten om het koor met een gift van €250,- te verblijden. Dit bedrag zal zeker worden gebruikt om het instrumentarium op peil te brengen en te houden. Het is bijna 'gewoon' om te lezen dat deze recycle-winkel, nu gevestigd aan de Rijksweg in Limmen, weer een gift doet. Maar hoe bijzonder is het toch, dat vele vrijwilligers voor u en ons in touw zijn om nog bruikbare spullen in te zamelen, uit te sorteren en te verkopen aan nieuwe eigenaren om daarna met de opbrengst vele verenigingen, stichtingen en goede doelen te steunen. Een compliment en blijk van waardering is dan ook zeker op z'n plaats.

Instrumenten
Als dank voor bewezen diensten heeft New Voice van de locatieraad van de St. Adelbertuskerk te horen gekregen, dat zij het drumstel en de elektrische piano 'om niet' mochten meenemen. Natuurlijk werd ook deze geste enorm op prijs gesteld.

Toekomst
In de zomermaanden is er een ware ledenwervingscampagne gestart en het is goed om van het bestuur te vernemen, dat zich nu al weer een aantal potentieel nieuwe leden heeft aangemeld. Vanaf eind augustus gaan de repetities weer van start en men verwacht met een respectabel aantal koorleden (ca. 30 dames en heren) te beginnen. Hoewel New Voice veel plezier en voldoening heeft gehad aan het zingen in de kerk, wierp juist dit voor nieuwe leden soms ook een drempel op. Voor zover van toepassing is deze drempel nu dus weggenomen en het koor laat weten (nog) geen ledenstop te hebben. Er wordt veelal meerstemmig gezongen. Zingen brengt vrolijkheid en zingen verbindt. New Voice heet u daarom welkom! Wilt u meer weten: kijk op haar website: www.new-voice.nl.

Meer berichten