<p>Eerder gingen een aantal bewoners van de Zevenhuizerlaan in Heiloo de straat op voor een veiligere straat.&nbsp;</p><p>Samen met Veilig Verkeer Nederland vragen ze op een ludieke manier om langzaam te rijden.</p>

Eerder gingen een aantal bewoners van de Zevenhuizerlaan in Heiloo de straat op voor een veiligere straat. 

Samen met Veilig Verkeer Nederland vragen ze op een ludieke manier om langzaam te rijden.

(Foto: aangeleverde foto.)

Handhaving groot en zwaar verkeer Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan

HEILOO - Vanaf half oktober gaat de gemeente Heiloo steekproefsgewijs handhaven tegen het bus-, vracht- en landbouwverkeer in de Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan. In februari 2019 hebben wij een verbod ingesteld op dit verkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer) in deze straten. Ondanks eerdere acties tegen dit verkeer rijdt er nog regelmatig groot en zwaar verkeer. Het is daarom nodig om handhaving in te zetten. Wij doen dit steekproefsgewijs mede omdat onze handhavers ook hard nodig zijn in deze coronaperiode.

 Het verbod op groot en zwaar verkeer in deze straten is er om de verkeersveiligheid van vooral fietsen te waarborgen en om de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren. De verschillende winkelgebieden in Heiloo moeten bereikbaar blijven voor vrachtverkeer. Zo wordt vrachtverkeer naar winkelcentrum ’t Loo via de Raadhuisweg geleid. De gemeente beseft dat de ingestelde maatregelen kunnen leiden tot omrijdbewegingen van bus-, vracht- en landbouwverkeer. Bij de besluitvorming is dit nadelige aspect afgewogen tegen het voordeel voor de verkeerveiligheid en leefbaarheid. 

Wat u merkt van de maatregel
Op de momenten dat er gehandhaafd wordt stellen wij een tijdelijk en kortdurend parkeerverbod in voor enkele parkeervakken in de Kerkelaan, de Stationsweg en de Zevenhuizerlaan. De handhavers houden de voertuigen hier staande en wikkelen de handhaving hier af. Enkele dagen voorafgaand aan de handhaving plaatsen wij borden om bewoners van deze straten, maar ook de overige verkeersdeelnemers, te informeren over dit tijdelijke parkeerverbod. Direct omwonenden van deze locaties ontvangen een brief met informatie over de maatregelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met P. Broersen, beleidsmedewerker Verkeer, telefoonnummer 072 535 66 66.

Meer berichten