Foto: Dirigent Olaf van Rijn
Foto: Dirigent Olaf van Rijn (Foto: aangeleverde foto.)

Koor Piccolo Heiloo gaat van start en ruimte voor tweede koor

HEILOO - Na een artikel in de Uitkijkpost over de mogelijke vorming van een nieuw koor in Heiloo, hebben zich 20 geïnteresseerden gemeld voor dit nieuwe koor Piccolo Heiloo i.o. Deze overweldigende belangstelling was een verrassing voor Koor Piccolo Heiloo. 

Noord-Holland heeft de grootste koordichtheid van Nederland, maar helaas loopt het aantal koren in Noord-Holland terug. Interessant zijn de gegevens over Nederland korenland.  10,7 procent van de Nederlanders (ofwel ruim 1,7 miljoen) zingt in een koor, professioneel of als amateur. Nederland hoort bij de landen met de hoogste deelname aan koren (10.000 geregistreerde koren). Samen zingen gebeurt dan ook in alle lagen van de bevolking: van jong tot oud, van rijk tot arm, van hoog- tot laagopgeleid. Zingen geeft kracht aan de individuele zanger, en samen zingen bevordert sociale cohesie. 

Tijdens deze Corona periode hebben alle koorzangers erg het zingen erg gemist. Gelukkig laat het RIVM onder voorwaarden koorzang weer toe. Duidelijk is ook geworden, dat de leden van koor Piccolo Heiloo zich graag verbinden aan een kleiner koor, waarbij zij veel inspraak hebben bij de keuze van het repertoire. Met name dit laatste argument maakt, dat er zoveel aanmeldingen zijn. Koor Piccolo Heiloo is nu compleet met 14 leden, en gaat op 17 augustus van start. Dirigent is Olaf van Rijn en Hendrik-Jan Bosma begeleidt op de piano. Er zijn nog 8 geïnteresseerden over voor een 2e koor. Geprobeerd zal worden om een 2e koor te formeren met vergelijkbare uitgangspunten als koor Piccolo Heiloo. Alle leden willen voor eigen en gezamenlijk plezier koorzang van goede amateur-kwaliteit nastreven. Daarnaast wil zij ook een groep zijn met een prettige sociale samenhang en sfeer. Een belangrijk uitgangspunt is, dat de omvang van het 2e koor zodanig is dat de leden elkaar gemakkelijk kunnen vinden in de keuze van het repertoire, niet gebonden aan een bepaald muziekgenre, de manier van repeteren, de doelen; de groep bepaalt de kleur van dit koor. Dynamisch dus, gericht op lekker zingen en met elkaar koers bepalen, nadrukkelijk inclusief dirigent. Dirigent Olaf is beschikbaar om ook dit 2e koor te begeleiden op de woensdagavond. De meeste liedjes worden 2/3/4 -stemmig gezongen. Tijdens de repetities leren de koorleden op een zeer prettige en natuurlijke wijze zingen in dit nieuwe koor. Met name mannen zijn welkom. 

Wij komen graag in contact met nieuwe leden voor dit 2e koor Heiloo. Voor informatie: Jan Sint: 06 44 47 05 25, jansint@icloud.com. Jan Willem Steinman: 06 46 15 5799, j.w.steinman@activecasemanagement.nl

Meer berichten