Mensen uit Heiloo kunnen terecht bij diverse verenigingen, sportscholen en bedrijven. Zo ook bij Dorssports.
Mensen uit Heiloo kunnen terecht bij diverse verenigingen, sportscholen en bedrijven. Zo ook bij Dorssports. (Foto: aangeleverde foto.)

Sportakkoord voor de gemeente Heiloo

HEILOO - Het college van Heiloo heeft het lokale sportakkoord ‘Heiloo beweegt’ voor de komende twee jaar ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Sportformateurs Emma Poelman en Rianne Schenk hebben met betrokken sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden ervoor gezorgd dat het akkoord tot stand is gekomen. Burgerparticipatie stond hierbij centraal.

Wethouder Rob Opdam is trots: ‘Er zijn wel 17 organisaties vanuit verschillende hoeken, zoals  sport, welzijn en ook buurtbewoners, die zich aan het sportakkoord hebben verbonden. Dank aan deze organisaties en de sportformateurs!

Gezamenlijke aanpak

‘De grote betrokkenheid laat zien dat sport leeft onder de inwoners van Heiloo. Door de gezamenlijke aanpak konden creatieve ideeën ontstaan.’, vervolgt de wethouder. ‘En zo ontstond er een hecht netwerk tussen organisaties die betrokken zijn bij sport in onze gemeente.’

Genieten van sport 

Wethouder Opdam voegt daar aan toe: ‘Ik ben er van overtuigd dat we met dit sportakkoord meer mensen in Heiloo kunnen laten genieten van sport en bewegen. Het akkoord is een goede basis voor langdurige samenwerking en toekomstige ontwikkelingen op gebied van sport en bewegen.’

Doel van het sport- en beweegakkoord

Een van de doelstellingen is om inwoners in beweging te brengen, die niet zo snel in beweging te krijgen zijn. Andere doelstelling is om voor een omgeving te zorgen waar je goed terecht kunt om te sporten en bewegen. Belangrijkste is dat met het akkoord er volop aandacht komt voor het belang van een gezonde leefstijl. Dit past goed bij de huidige tijd; zoals het ontwikkelen van een goed immuunsysteem. Daar helpt sport en beweging natuurlijk bij.

 Heiloo beweegt!

De komende twee jaar gaan de 17 organisaties samen aan de slag met de actiepunten uit het akkoord. Iedereen draagt een steentje bij aan ‘Heiloo beweegt!’, participatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Verder sluit het initiatief aan op het coalitieakkoord 2018-2022 (samenwerken, iedereen doet mee en voorzieningen blijven behouden).

Nationale sportakkoord

Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het nationaal sportakkoord heeft het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen ook verschillende partners financieel of in natura bij. 

Meer weten of interesse om bij te dragen aan het sport- en beweegakkoord van Heiloo? U kunt terecht bij de buurtsportcoach.

Meer berichten