Samenspel® in bibliotheek Heiloo

HEILOO - Samenspel® is een leerzaam, creatief, vrolijk en ontspannend spel voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

In Samenspel® worden samenwerking, weerbaarheid en veiligheid op een speelse manier onder de aandacht gebracht. Het spel wordt mét elkaar gespeeld en niet tegen elkaar.

Door middel van creatieve en spelmatige opdrachten wordt nieuw gedrag aangereikt en worden vaardigheden geoefend. De kinderen verwerven inzicht in interactie en ze ervaren dat ze invloed hebben op de wereld om hen heen en de processen die zich daarin afspelen. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen.

Op woensdag 27 november van 15.00 – 16.00 uur kun je meedoen met dit leuke spel. Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee, en reserveer je gratis kaartjes.

Het Samenspel® wordt begeleid door Ida Stamhuis, www.ziezo-samen.nl. De toegang is vrij.

Opgave vooraf via www.bibliotheekheiloo.nl of bij de servicebalie van de bibliotheek.

Meer berichten