Tijdens een inloopavond in juli jl. werd een globaal beeld van de 5 kamers in Zandzoom gepresenteerd.
Tijdens een inloopavond in juli jl. werd een globaal beeld van de 5 kamers in Zandzoom gepresenteerd. (Foto: STiP Fotografie)

8 en 9 oktober inloopavonden over Zandzoom

HEILOO - Op dinsdag 8 en woensdag 9 oktober organiseert gemeente Heiloo twee inloopavonden over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan van de Zandzoom.

Op beide avonden liggen de plannen ter inzage en kunt u meer informatie en uitleg krijgen over beide ontwerpplannen. Ook kunt u vragen stellen.

Inzien van de plannen
Het ontwerpbestemmingsplan Zandzoom Heiloo ligt tot en met woensdag 13 november ter inzage. Gelijktijdig ligt ook het ontwerpexploitatieplan Zandzoom Heiloo ter inzage. Tijdens de inzageperiode van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan kan iedereen zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.
- Online inzien
Ontwerpbestemmingsplan: op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl zoekterm:  NL.IMRO.0399.bpZandzoom2019-0301
Ontwerpexploitatieplan: op de landelijke website ruimtelijke plannen zoekterm: NL.IMRO.0399.bpZandzoom2019-EX03
- Op papier
bij de informatiebalie in het gemeentehuis van Heiloo, Raadhuisplein 1 te Heiloo
in de Openbare Bibliotheek, Westerweg 250 te Heiloo

Inhoud van het ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied Zandzoom ligt globaal tussen de Vennewatersweg in Heiloo en de grens met de gemeente Castricum. Aan de westzijde bevindt zich een deel van het landelijk gebied van Heiloo. Aan de Oostzijde bevindt zicht het golfterrein. In het gebied Zandzoom worden in 7 jaar ca. 1.250 woningen gebouwd. Dit zijn sociale woningen, appartementen, rijwoningen, vrijstaande woningen en luxe villa's. De bebouwingsdichtheid verschilt per gebied. Zandzoom wordt geleidelijk ontwikkeld met behoud van zoveel mogelijk groen. Beeldbepalende landschappelijke elementen worden gerespecteerd. Het Heilooër profiel met woonbuurtjes, greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes maakt de nieuwe woonwijk herkenbaar.

De inloopavonden vinden plaats op:
Dinsdag 8 en woensdag 9 oktober, van 19.00 tot 21.00 uur in het Fletcher Hotel aan de Kennemerstraatweg 425 in Heiloo

Meer berichten