Nieuw straatbeeld voor De Rookamer

HEILOO - In De Rookamer maakt het asfalt straks plaats voor klinkers.De zieke bomen worden vervangen en het riool wordt aangepakt om de wateroverlast te verminderen. De nieuwe inrichting van de straat is er gekomen in samenspraak met de bewoners. Het college heeft op 10 september het definitieve ontwerp vastgesteld. De werkzaamheden starten in november dit jaar en duren tot eind april 2020.

Duurzame oplossing voor wateroverlast
De Rookamer heeft te maken met slechte afwatering met wateroverlast als gevolg. Drains werken niet meer goed en een hemelwaterriool aan de noordkant moet vervangen worden.

Deze rioolbuizen worden verwijderd en vervangen door één nieuw drainage transportriool (DT-riool) onder de rijbaan. Via deze buis worden tijdens natte periodes het grond- en regenwater afgevoerd. In droge periodes wordt water uit de sloot aangevoerd om het grondwater aan te vullen en op peil te houden. Dit is steeds meer nodig door de klimaatverandering. Het bestaande vuilwaterriool is in orde en wordt niet vervangen.

Afkoppelen
Klimaatverandering leidt onder andere tot een toename van hoosbuien waardoor het systeem vaker overbelast kan raken Het (vervuilde) water komt dan in sloten of op straat terecht. In de nieuwe situatie wordt het afvalwater van de woningen en het hemelwater van de daken en de rijweg zo veel mogelijk apart afgevoerd door af te koppelen. De gemeente vindt dit erg belangrijk en stimuleert bewoners hieraan mee te werken. Dit gebeurt, volgens beleid, zonder kosten voor de bewoners en alleen na overleg en goedkeuring. Met deze duurzame oplossing zorgen we ervoor dat het regenwater onder de rijbaan de grond inzakt en het overtollige regenwater wordt afgevoerd naar de watergang langs de Ewisweg.

Nieuwe bomen en smallere rijbaan
Het straatbeeld verandert. Zo wordt de 6.10 brede asfaltweg vervangen door een 5.50 meter brede klinkerweg. De berm wordt hierdoor 60 centimeter breder en biedt de nieuwe bomen gelijk meer ondergrondse groeiruimte. De huidige bomen, 34 stuks, moeten vanwege essentaksterfte verwijderd worden. Voor elke boom plant de gemeente een jonge gezonde boom terug.De bewoners konden kiezen uit drie combinaties van diverse boomsoorten. Het planten van meerdere boomsoorten voorkomt verspreiding van ziektes. De nieuwe bomen worden verspreid of in groepjes van drie geplant.

Wethouder Rob Opdam is blij met dit resultaat. "Met dit project lossen we de afwatering op een goede manier op. Water kan dankzij de klinkers en de bredere groenstrook beter wegzakken in de bodem en bij veel water is er een goede afvoer. Klinkers zijn ook duurzamer dan asfalt omdat ze veel langer mee gaan."

Planning en proces
Nu het definitieve ontwerp is vastgesteld starten de voorbereidingen voor de werkzaamheden in november. De bomen worden eind november gekapt. De nieuwe bomen komen in het najaar van 2020. Bewoners krijgen bericht over alle werkzaamheden.

Meer berichten