Huys Egmont wordt Cultuurhuys Egmont

EGMOND - Het lijkt er dan nu toch eindelijk echt van te komen. Na maanden van overleg en berekeningen heeft projectbureau BOEI een voorstel voor het Slotkwartier op tafel gelegd, waarin ruimte is voor een gezonde mix van cultuur, historie en ondersteunende horeca. Zowel Stichting Historisch Egmond (Huys Egmont) als Stichting Hafre (kleinkunstpodium) krijgen in het voorstel de kans om hun activiteiten voort te zetten. Het college is blij met het voorstel en wil er op korte termijn mee aan de slag. Historisch Egmond zal deze kans met beide handen aannemen.

In januari 2018 bepaalde de gemeenteraad de ontwikkelingskaders voor het Slotkwartier. Hierin stond in eerste instantie een overdaad aan horeca gepland en verdween de cultuurhistorie naar de achtergrond. De vier in het gebied actieve organisaties (Stichtingen Restauratie en Gebruik Slotkapel, Stichting Galerie de Kapberg, Stichting Hafre en Stichting Historisch Egmond) zochten vervolgens contact met omwonenden en verenigden zich in Belangengroep Slotkwartier. Doel was om een breedgedragen invulling van de kaders te bewerkstelligen.

Na een gesprek met de wethouder, kwam overleg op gang met BOEI, een maatschappelijke onderneming gespecialiseerd in restauratie, ontwikkeling en herbestemming van erfgoed. Uit deze gesprekken kwam naar voren, dat de gemeente bereid was flink te investeren in het Slotkwartier en haar panden, mits deze investeringen deels konden worden terugverdiend. Met andere woorden, ondersteunende horeca was niet alleen gewenst voor de bezoekers, maar ook noodzakelijk om de begroting sluitend te maken. Omdat de organisaties aangaven dat cultuur en historie de boventoon zouden moeten voeren, is na veel overleg een plan gemaakt waarin ruimte is voor beide.

Stichting Historisch Egmond ziet haar droom in vervulling gaan en krijgt de kans een cultuurhuis te exploiteren in het voormalige raadhuisje en schooltje. In het raadhuisje zal een gezamenlijke plek worden gemaakt waarin de stichting kan samenwerken met Bibliotheek Kennemerwaard (service punt) en de VVV. In het schooltje zal een hoogstaande, professionele expositie worden ingericht, waarin bezoekers verschillende verhaallijnen uit de rijke historie van het Slotkwartier wordt getoond.

Hoeve Overslot behoudt haar muziek- en kleinkunstpodium, wat door iedereen gezien wordt als een toegevoegde waarde in het gebied. Ook de exposities kunnen in de hoeve blijven. Om deze activiteiten mogelijk te maken, zal de ruimte doordeweeks worden gedeeld met ondernemers die bourgondisch dineren als activiteit aan het gebied toevoegen. De ondersteunende horeca gedurende de dag komt uit het centraal gelegen woonhuis Slotweg 44. Dit particuliere eigendom zal door de gemeente worden aangekocht en worden ingevuld met een combinatie van ijssalon en verkooppunt van bakkerijproducten. De achtererven zullen via een doorgang met elkaar worden verbonden, waardoor zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een aantrekkelijk geheel ontstaat.

Het bestuur van Historisch Egmond is enorm blij met de kans die ze krijgen om, samen met de partners, Cultuurhuys Egmont te exploiteren en dat er nu eindelijk een einde komt aan de onzekere toekomst. Ook zien zij veel in de beoogde samenwerking met de bibliotheek, VVV en het maatschappelijk karakter van de toegevoegde ondernemers. Het is de bedoeling dat in 2020 zal worden gestart met de verbouwing in raadhuis en schooltje. Hoeve Overslot en het tussengelegen woonhuis zijn een jaar later aan de beurt.

Meer berichten