Maatregelen om meer afval te scheiden

HEILOO - Een extra container voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD). Een variabel tarief voor restafval. En betere voorzieningen voor onder meer GFT en papier. Met deze veranderingen moeten inwoners veel meer afval kunnen scheiden. Het college doet deze voorstellen aan de gemeenteraad in het beleidsplan grondstoffen. De commissie Openbare Ruimte vergadert er 22 mei over. 

Afval is grondstof. Bijna alles is nog geschikt voor hergebruik, als het maar goed gescheiden wordt. Verbranden is zonde, geeft onnodige kosten en bovendien zorgt het Rijk er via belastingtarieven voor dat het alsmaar duurder wordt. Daarom neemt Heiloo maatregelen om tot optimaal scheidingsgedrag te komen. 

Container voor PMD 
Een extra container thuis voor PMD is een van de voorgestelde maatregelen. Want daarmee wordt het thuis een stuk makkelijker om al die verpakkingen apart aan te leveren. Veel inwoners zien hem graag komen, zo bleek uit een enquête hierover vorig jaar. In de wijk waar ruimtegebrek een rol speelt, komen dan ondergrondse containers.  Nu wordt het nog ingezameld via de plastic zakken aan de lantaarnpalen, maar lang niet al het PMD volgt deze route.

Maatregelen 
De voorgestelde maatregelen zijn er vooral op gericht de service op grondstoffen te verhogen. Bij de milieuparkjes komen voldoende voorzieningen voor papier, textiel en luiers. Ook worden er in het voor- en najaar in de hele gemeente bladkorven geplaatst voor bladeren en snoeiafval. Voor flatbewoners komt er een GFT-inzameling en het afvalbrengstation gaat op zaterdag langer open. Grof vuil laten ophalen blijft mogelijk, tegen een vergoeding van €14,-. 

Variabel tarief restafval 
Voor restafval gaat een variabel tarief gelden. Wie goed scheidt en weinig restafval overhoudt, is goedkoper uit dan wie veel restafval aanbiedt. Wie veel luiers of incontinentiemateriaal heeft, kan dit kwijt bij speciale brengpunten of krijgt korting op de afvalstoffenheffing. 

Wethouder Rob Opdam: "Driekwart van ons restafval bestaat nog uit bruikbare grondstoffen. Doodzonde om dat te verbranden en ook nodeloos duur. We willen terug naar maximaal 30 kilo restafval per persoon per jaar. Dat is een hele stap, maar als iedereen meedoet komen we heel ver." 

Naar verwachting gaan eind dit jaar de veranderingen van de PMD-inzameling in. Tegelijk verandert de afvalkalender: voor zowel PMD als restafval is de inzameling eens in de 3 weken. De variabele afvaltarieven gaan in 2021 in. 

Opdam: "Het is misschien even wennen, maar we gaan het zo gemakkelijk mogelijk maken. Scheiden gaat lonen. In de portemonnee maar ook in onze toekomst. Grondstoffen zijn schaars, daar moeten we zuinig mee omgaan." 

Het grondstoffenplan staat op www.heiloo.nl/afval. 

Meer berichten