Feestelijke opening van het project 'Herinrichting Noordwest'
Wethouder Rob Opdam overhandigt een tablet aan Angelique Besseling.
Wethouder Rob Opdam overhandigt een tablet aan Angelique Besseling. (Foto: STiP Fotografie)

Feestelijke opening van het project 'Herinrichting Noordwest'

HEILOO - Woensdagmiddag 6 februari vond bij De Waerden, Orthopedagogisch Dagcentrum De Vijfhoek de feestelijke opening plaats van het project 'Herinrichting Noordwest'. Naast de bewoners van de wijk was wethouder Rob Opdam aanwezig om de opening te verrichten. Na zijn openingsspeech overhandigde hij aan Angelique Besseling, teamleider bij De Vijfhoek, een tablet voor de kinderen aldaar. Een tablet met veel lichtjes en geluid.

Herinrichting Noordwest
De herinrichting van de straten: Het Vierkant, De Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg is nagenoeg afgerond. Volgende maand knapt de buitendienst van de gemeente Heiloo de bosplantsoenen bij De Driestal en Laan van Muys nog op. Ook het inzaaien van de bermen met graszaad en het buiten werking stellen van het oude riool, door middel van het volstorten met beton om verzakking tegen te gaan, staat nog in de planning.

Om de wateroverlast in de wijk op te lossen is er een gescheiden rioolsysteem aangelegd. Hierbij wordt vuil water naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Verder is het asfalt in de straten vervangen door gebakken klinkers. Deze laten het regenwater makkelijker passeren en zorgen voor een mooi straatbeeld. De weginrichting is ook aangepast. Zo zijn er extra parkeervakken aangelegd bij De Vijfhoek en bij basisschool Jan van Rijckenborgh. En is een deel van de Bayershoffweg eenrichtingsverkeer geworden.

Samen aan de slag
Buurtbewoners zijn nauw betrokken geweest bij dit project. Vanaf de eerste fase dachten ze mee over de nieuwe inrichting van de straten, de parkeergelegenheid en het groen. Alle wensen en ideeën zijn met een enquête en bijeenkomsten geïnventariseerd en besproken. Ook met basisschool Jan van Rijckenborgh en het Orthopedagogisch Dagcentrum De Vijfhoek zijn gesprekken geweest. Met een groep van 15 buurtbewoners is gewerkt aan een definitief ontwerp. Dit ontwerp is aan alle bewoners gepresenteerd.

Wethouders Rob Opdam: "Ik denk dat we best trots kunnen zijn op het resultaat. Het is een duurzame wijk geworden met duurzame inrichting." Dit komt zelfs tot uiting door de geplante bomen; de Storaxboom.

Tot 15 februari kan nog een evaluatieformulier ingevuld worden welke te vinden is op de website van de gemeente Heiloo. Na inventarisatie van deze formulieren komt er nog een avond voor de bewoners om één en ander door te spreken.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Meer berichten