Foto: Pixabay
Regio

Geef uw mening over de ontwikkeling van Schiphol

Heeft u een mening over de toekomst van Schiphol? Tot en met 20 november kunt u van u laten horen via een internetconsultatie. De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Via tien onderwerpen met diverse vragen per onderwerp worden inwoners uitgenodigd om hun persoonlijke ervaringen te delen (als reiziger, omwonende, werkzaam op en om de luchthaven, etc.). De onderwerpen gaan onder meer in op de ontwikkeling van Schiphol, hinder, nachtvluchten, wonen nabij Schiphol en luchtkwaliteit (CO2-uitstoot en ultrafijnstof). De vragen zijn te vinden via www.omgevingsraadschiphol.nl.

Breed inventariseren
De ORS heeft het consultatietraject zo ingericht dat een zo breed mogelijk publiek betrokken wordt. Zo wordt er kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe Nederland denkt over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Inmiddels heeft ook een eerste 'huiskamergesprek' plaatsgevonden. Hierin wordt bij een bewoner thuis een gesprek gevoerd tussen omwonenden en regionale bestuurders, Schiphol-directeur Benschop en ORS-voorzitter Hans Alders. Deze huiskamergesprekken worden rond alle banen van Schiphol georganiseerd.

Resultaten
Medio december 2018 wordt de consultatie afgerond met een luchtvaartdag. Daarna worden de resultaten verwerkt in het advies van de ORS aan de Minister. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

Meer berichten