Alle veteranen met een naaste en de burgemeester en de wethouders.
Alle veteranen met een naaste en de burgemeester en de wethouders. (STiP Fotografie)
Heiloo

Veteranendag; een warm weerzien

HEILOO - Woensdag werd in de Keuken met Karakter de Veteranendag 2018 gehouden. Vele veteranen waren naar het restaurant gekomen om samen met elkaar de Veteranendag te vieren. Namens de gemeente waren burgemeester Hans Romeyn en de wethouders Elly Beens, Fred Dellemijn en Rob Opdam aanwezig. Veteraan meneer Opperdijk vierde deze dag zijn tachtigste verjaardag.

Burgemeester Hans Romeyn hield een toespraak. Hierin refereerde hij aan een artikel in het veteranenblad Checkpoint van april 2018. Hierin stond een interview met Bosnië veteraan Ron Warris. Ron was nog steeds onder de indruk van het optreden dat hij op 16 januari 2018 in New York zag. In een klein theater op Broadway trad Bruce Springsteen op met alleen een akoestische gitaar en piano. "Het bekende nummer 'Born in the USA' was fenomenaal om op deze manier te horen: deels akoestisch en deels a capella," aldus Ron Warris. Hij legde in het interview het nogmaals uit: "Born in the USA klinkt patriottisch. Trots zijn om geboren te zijn in Amerika." Burgemeester Hans Romeyn: "Ik dacht mooi om geboren te zijn in Amerika, maar met zo'n president. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een president als Trump, die ondanks de ongekend felle kritiek, zich nergens wat van aan trekt en gezinnen van illegale migranten aan de grens uit elkaar haalt en kinderen scheidt van hun ouders. Die spreekt met partijgenoten over twee nieuwe immigratiewetten. Daarin staat geen woord over het lot van de uit elkaar gehaalde gezinnen. Verschrikkelijk. Hoezo beschaafd land....."

De burgemeester heeft ook in Heiloo met vluchtelingen gepraat. "In onze AZC's worden man en vrouw ook onafhankelijk van elkaar gehoord. Vrouwen worden soms bang gemaakt en onder druk tekenen zij dat ze terug willen naar het land van herkomst. Daarna gaat men naar de echtgenoot met de melding dat zijn vrouw getekend heeft voor terugkeer. Vaak tekent de man dan ook en zo gaan beiden terug naar het land van herkomst. Als deze verhalen kloppen is dit een schande voor een westers land," aldus de burgemeester. "Het is de collectieve verantwoordelijkheid van ons allemaal om dit tegen te gaan."

Op verzoek van veteraan Maikel Dijs besteedde de burgemeester ook nog aandacht aan het Veteranen Instituut en in het bijzonder aan het project Veteranen in de klas. Als regio coördinator is Maikel Dijs op zoek naar vrijwilligers en contacten om dit belangrijke educatieve project nog breder neer te kunnen zetten. Het Veteranen Instituut is belast met de uitvoering van het Vetaranenbeleid. Dit is onder te verdelen in drie pijlers, te weten; waardering en erkenning van de veteranen, kennis en onderzoek naar de veteranen en zorg voor de veteranen. Militairen, zowel mannen als vrouwen, zetten zich al meer dan 70 jaar in voor de vrede. De maatschappelijke waardering en erkenning wordt onder anderen bewerkstelligd en ondersteund door verschillende projecten. Een van deze is het project 'veteranen in de klas'. Gastlessen zijn een goed voorbeeld van tastbaar en interactief onderwijs omdat het een persoonlijk relaas is over de vele ervaringen en de gevolgen van een uitzending. Het project is bedoeld voor groep 7/8 van het basisonderwijs, het gehele middelbaar-, beroeps- en hoger onderwijs.

Verder werden er door de veteranen vele herinneringen opgehaald en natuurlijk mocht de groepsfoto niet ontbreken. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de middag gezellig afgesloten.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Meer berichten