V.l.n.r.: Jochem Gelderman (Stichting Welzijn Bergen), Elize Bon (vice-voorzitter Stichting Welzijn Castricum) en Jan Kasper (Stichting Trefpunt Heiloo).
V.l.n.r.: Jochem Gelderman (Stichting Welzijn Bergen), Elize Bon (vice-voorzitter Stichting Welzijn Castricum) en Jan Kasper (Stichting Trefpunt Heiloo). (Aangeleverde foto)

Welzijnsorganisaties werken samen

REGIO - De voorzitters van de welzijnsorganisaties Stichting Welzijn Bergen, Stichting Trefpunt Heiloo en Stichting Welzijn Castricum ondertekenden woensdag 22 november een bestuurlijke intentieverklaring tot samenwerking. Dat deden ze in ontmoetingscentrum Geesterhage in Castricum.

De ondertekenaars waren Jan Kasper van Stichting Trefpunt Heiloo, Jochem Gelderman van Stichting Welzijn Bergen en vicevoorzitter Elize Bon van Stichting Welzijn Castricum. Ook de wethouders Elly Beens-Woudenberg (Heiloo), Jan Mesu (Bergen) en de heer W. Swart (Castricum) waren aanwezig. Verder waren de bestuursleden en directies van de betrokken stichtingen van de partij.

Aanleiding van de ondertekening is de ambtelijke samenvoeging in de BUCH-werkorganisatie sinds 1 januari 2017. Hiermee wordt verwacht dat er meer beleid wordt geharmoniseerd. De stichtingen Welzijn vonden elkaar de afgelopen drie jaar in diverse samenwerkingsprojecten en afstemmingsoverleggen. De gezamenlijke besturen vinden de tijd nu rijp voor een volgende stap in de samenwerking: een bestuurlijke samenwerking. Hierbij is nadrukkelijk geen sprake van samenvoeging, maar van samenwerking met behoud van lokale eigenheid en aansturing door de eigen gemeenteraden, zeggen de partijen.

Meer berichten