Wethouders Wmo tekenen namens de Regio Alkmaar de inkoopcontracten Wmo 2016. V.l.n.r. J. Mesu (Bergen), A. van de Ven (Alkmaar), A.A. Tromp (Uitgeest), E. Beens (Heiloo), M. Stam (Heerhugowaard), A. Pelzer (Castricum), B. Fintelman (Langedijk).
Wethouders Wmo tekenen namens de Regio Alkmaar de inkoopcontracten Wmo 2016. V.l.n.r. J. Mesu (Bergen), A. van de Ven (Alkmaar), A.A. Tromp (Uitgeest), E. Beens (Heiloo), M. Stam (Heerhugowaard), A. Pelzer (Castricum), B. Fintelman (Langedijk).
BUCH

Regio Alkmaar kiest voor duurzaam betaalbare ondersteuning

Zo'n 70 aanbieders tekenden vrijdag 11 december de contracten met de samenwerkende gemeenten in de Regio Alkmaar voor de inkoop van ondersteuning (Wmo 2016). Met de ondertekening is het de Regio Alkmaar samen met de aanbieders gelukt om het ondersteuningsaanbod voor cliënten goed te organiseren en betaalbaar te houden.

De aanbieders zijn onder andere geselecteerd op ondersteuning dicht in de buurt en aantrekkelijke tarieven. Wethouder Antoine Tromp van gemeente Uitgeest: "Daarnaast hebben we in de regio Alkmaar gezamenlijk gestreefd naar meer ruimte voor kwaliteit en innovatie. Dat hebben we gedaan door de invulling vooral over te laten aan de instellingen, terwijl we als gemeenten de vinger aan de pols houden."

Gezamenlijke inkoop
De samenwerkende gemeenten in de Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) kopen voor 2016 gezamenlijk in. De Regio Alkmaar hoopt op deze manier de begroting voor 2016 binnen het macrobudget te houden. Ook willen de gemeenten ervoor zorgen dat het aanbod voor cliënten en de toegang tot ondersteuning in de gehele regio gelijkwaardig, vernieuwend en van hoge kwaliteit is. De huidige contracten gelden voor onbepaalde tijd, zodat gemeenten en aanbieders een langdurige relatie kunnen opbouwen.

Ondersteuning wordt gecontinueerd
Voor mensen die ondersteuning ontvangen, betekenen de afspraken dat deze in 2016 gewoon wordt gecontinueerd (uiteraard wel afhankelijk van de indicatie). Volgend jaar hoopt de Regio Alkmaar het aanbod verder te versterken door samen met de aanbieders een meerjarenstrategie te ontwikkelen. Wethouder Tromp: "Daarbij is het belangrijk dat we elkaars taal nog beter leren spreken. Zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Ook wordt de ondersteuning periodiek geëvalueerd door zowel cliënten, consulenten als aanbieders, zodat we de kwaliteit verder kunnen verbeteren."


 

Meer berichten