Afbeelding

Vogelgriep rond gemeente

Landbouw / Visserij Heiloo

Rond onze gemeente, in de Eilandspolder en Mijzen (Schermer, gemeente Alkmaar) zijn dode watervogels gevonden die blijken besmet met het H5N8-vogelgriepvirus. Het gebied binnen een straal van 20 km van de vindplaatsen wordt nu als besmet beschouwd.

Daaronder vallen de gemeenten Heiloo, Uitgeest en Castricum. Daarnaast zijn dode vogels aangetroffen in de Limmerdie (Akersloot, gemeente Castricum), maar daarbij is niet vastgesteld dat ze ook daadwerkelijk vogelgriep hadden. Wie dode vogels aantreft, wordt geadviseerd ze niet aan te raken en de vindplaats direct te melden bij gemeente of hoogheemraadschap.

Een dode vogel wil niet zeggen dat deze het virus draagt. Bij vondsten van meerdere (meestal 20) kadavers worden die exemplaren naar de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) gestuurd voor sectie. De NVWA stelt vast of het virus in een bepaalde gemeente is uitgebroken.

Inmiddels is in Noord-Holland H5N8 vastgesteld in de regio's Waterland, Den Oever, Medemblik, Opmeer/Kolk van Dussen, Enkhuizen/De Kreupel, Oostzaan/'t Twiske, Texel en Eilandspolder. Meldingen van dode vogels komen ook uit Limmerdie/Akersloot, Hoorn/De Hulk, Schardam/Floriskoog, Anna Paulowna/Waterberging Twisk. Het virus is hier (nog) niet vastgesteld.

Meld dode vogels

De dode vogels moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Dat voorkomt niet de verspreiding van het virus, maar het zorgt er wel voor dat de verspreiding langzamer gaat. Vindt u een dode (water)vogel? Meldt u dat daarom alstublieft:

- is de vogel gevonden binnen de bebouwde kom, bel dan de gemeente Heiloo (072) 535 66 66 Uitgeest 140251 Castricum 140251 (ook buiten kantoortijden).
- is de dode vogel gevonden buiten de bebouwde kom, bel dan het Hoogheemraadschap HHNK, (072) 582 8282.
- is de vogel gevonden bij/op de Waddenzee, Markermeer, Gouwzee en primaire dijken, bel dan Rijkswaterstaat: 088 797 45 17.

Heeft u vragen over vogelgriep en de verspreiding in ons land en de provincie Noord-Holland, belt u dan met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA: 088 223 37 00. Op de website van het RIVM vindt u ook veel informatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief