Shandar Kooij.
Shandar Kooij. Foto: aangeleverd

Grondontwikkeling Nederland komt met Projectontwikkeling Nieuwe Stijl

Algemeen Bedrijf Belicht

Grondontwikkeling Nederland
Robijnstraat 36
1812 RB Alkmaar
072 – 20 20 300
www.grondontwikkelingnederland.nl
info@grondontwikkeling.nl

Grondontwikkeling Nederland vestigde zich kort na de oprichting in 2011 aan de Robijnstraat in Alkmaar. Van daaruit werkt het aan de missie van de onderneming: Grondontwikkeling Nederland creëert woon- en werkruimte door grondhandel en projectontwikkeling samen te brengen en daarbij de combinatie te zoeken tussen kennis, kunde en kapitaal. “Dat is gezien de huidige woningnood en grondschaarste elke keer weer een uitdaging, maar het is een uitdaging die mijn team en ik graag aangaan”, aldus oprichter en directeur Shandar Kooij.

Voordat Shandar Kooij met Grondontwikkeling Nederland in Alkmaar neerstreek, zag hij hoe de traditionele manier van grondhandel verliep. Daarbij verkoopt de grondhandelaar stukken grond en wacht daarna af of er iets mee gebeurt. Ontwikkeling van de grond is in dat geval echter onzeker. Om alle betrokkenen de zekerheid te bieden die zij verdienen, werkt Grondontwikkeling Nederland er daarom zelf hard aan om de ontwikkeling tot stand te brengen.

Projectontwikkeling Nieuwe Stijl
Deze manier van werken noemt Grondontwikkeling Nederland Projectontwikkeling Nieuwe Stijl. “Wij zitten niet op onze handen, wachtend tot de gemeente en vastgoedpartijen tot een overeenkomst zijn gekomen”, licht Shandar Kooij zijn handelswijze toe. “In plaats daarvan investeren wij het geld dat particulieren ons toevertrouwen om het verwachte rendement ook daadwerkelijk te realiseren.”

Dat doet Grondontwikkeling Nederland door stedenbouwkundige plannen op te stellen, middels onderzoeken de haalbaarheid aan te tonen en advies in te winnen van andere vastgoedexperts en juridisch deskundigen.

Ook bevordert het de samenwerking tussen de betrokkenen, door als vertegenwoordiger van de grote groep particuliere investeerders met de gemeente te onderhandelen. Het verkoopt de particulieren immers geen stuk grond, maar een onverdeeld aandeel in de bouwlocatie. Zo houdt Grondontwikkeling Nederland het toch al complexe onderhandelingsproces in beweging.

Blijf bij de fundamenten
In alles wat Shandar Kooij en Grondontwikkeling Nederland doen, stellen zij een aantal beginselen centraal. Bovenal willen zij investeren in projectontwikkelingen met elk budget mogelijk maken. Daarmee benutten zij de potentie van particulieren, die tot nu toe weinig kansen kregen om aan ontwikkelingen deel te nemen.

Daarbij streven Kooij en Grondontwikkeling Nederland naar het genereren van dubbel rendement. Dat houdt in dat financieel rendement niet een op zichzelf staand doel is, maar gepaard moet gaan met rendement voor de maatschappij. Deze moet gebaat zijn bij uitvoering van de ontwikkelingsplannen. Grondontwikkeling Nederland streeft daarom naar woningen, bedrijfslocaties en openbare ruimten van hoog niveau.“Wij willen niet alleen het tekort aan hoogwaardig vastgoed opvullen, maar mensen ook een plek bieden waar zij graag wonen, werken en ontspannen”, legt Shandar Kooij uit.

Bovendien is niet elke locatie in Nederland daarvoor geschikt. Grondontwikkeling Nederland laat de ontwikkelpotentie dan ook onafhankelijk toetsen om vanaf het begin op zo groot mogelijke zekerheid te kunnen inzetten. Daarom werkt het ook samen met onder meer de specialisten van adviesbureau Arcadis. Als gebiedsregisseur vormt het de spil tussen alle specialisten, intern en extern.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief