Een impressie van de toekomstige woningbouw.
Een impressie van de toekomstige woningbouw. Foto: aangeleverd

Woningbouw Hollands Roem weer een stap dichterbij

Nieuws

HEILOO - Op het ontwerpbestemmingsplan voor het realiseren van nieuwe woningen op de plek van de voormalige wasserij Hollands Roem aan de Kennemerstraatweg zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo legt het bestemmingsplan voor vaststelling bij de gemeenteraad zodat de omgevingsvergunning verleend kan worden. Het plan gaat uit van de bouw van 4 vrije sector koopwoningen en 4 sociale koopwoningen met bijbehorende parkeervoorzieningen.

Nieuwe impuls

Met de herontwikkeling van de oude stolpboerderij en het fabriekscomplex van de voormalige wasserij Hollands Roem krijgt deze locatie een nieuwe impuls. Er wordt een nieuwe stolp teruggebouwd met een ‘twee-onder-één-kap’ woning. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het gemeentelijke beleid om stolpen zoveel mogelijk te behouden. Verder worden een vrijstaande woning, vier ‘beneden-bovenwoningen’ in de categorie sociale koop en een hoekwoning gebouwd. 

Wethouder Wonen Ronald Vennik: “Wonen is één van de belangrijkste onderwerpen op dit moment. Door het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen op verschillende plekken in het dorp, zorgen we voor een evenwichtige groei van de gemeente. Dat er in deze ontwikkeling ook ruimte is gevonden voor sociale koop is iets wat we als college toejuichen. De sociale koopwoning maakt het mogelijk voor woningzoekenden met een beperkt inkomen om toch een eigen woning te kopen. Zo kunnen ook lagere inkomens profiteren van de voordelen van een koopwoning. Daarmee bieden we Heilooërs de ruimte om een passende woning te vinden, of het nu voor starters is die uit huis willen of voor senioren die kleiner willen gaan wonen. Samen bouwen we aan een leefbare en aantrekkelijke toekomst voor Heiloo.

Participatie

De ontwerpen zijn tijdens informatiebijeenkomsten op 24 juni en 14 september 2023 aan omwonenden en belanghebbenden gepresenteerd. Het ontwerpbestemmingsplan om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft samen met een ontwerp omgevingsvergunning van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend die hebben geleid tot aanpassing van de plannen. 

Planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan ligt deze samen met de omgevingsvergunning nog eens voor zes weken ter inzage. De verkoopvoorbereidingen staan gepland voor juli 2024. Inschatting is dat met de bouw in het eerste kwartaal van 2025 kan worden gestart. 

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant