Foto: Aangeleverde foto
Heiloo

Heiloo sluit positief 2016 af

  Politiek

De gemeente Heiloo heeft 2016 afgesloten met een fors positief resultaat van ongeveer € 7.5 miljoen. Het positieve saldo wordt voor € 6.1 miljoen (incidenteel) veroorzaakt door gewijzigde regelgeving voor de waardering van grondexploitaties.

De resterende € 1.4 miljoen is vooral behaald binnen het sociaal domein en het grondbedrijf.

Het college stelt de raad voor om het positieve saldo voor een deel aan de reserves toe te voegen.

Ook in 2016 scoorde Heiloo hoog in het onderzoek naar de gemeenten met de beste leefomgeving van Nederland. Heiloo is op een 22e plek geëindigd en was daarmee de beste van de regio.

De auditcommissie behandelt op 18 mei de jaarrekening en op 12 juni bespreekt de raad de jaarrekening.

Bron: Beatfm

Meer berichten