Samen met gemeente Heiloo onderzoeken Kennemer Wonen en GGZ Noord-Holland-Noord of het haalbaar is om op het Willibrordusterrein woningen te realiseren.
Samen met gemeente Heiloo onderzoeken Kennemer Wonen en GGZ Noord-Holland-Noord of het haalbaar is om op het Willibrordusterrein woningen te realiseren. Foto: Stip Fotografie

Onderzoek naar mogelijkheden bouw betaalbare huurappartementen

Algemeen

HEILOO - Kennemer Wonen en GGZ Noord-Holland-Noord hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor 70 betaalbare huurappartementen op het Willibrordus-terrein. Deze intentieovereenkomst houdt in dat Kennemer Wonen en GGZ NHN samen met gemeente Heiloo gaan onderzoeken of het haalbaar is om op het Willibrordusterrein woningen te realiseren.

Grond op locatie van Willibrordusterrein
GGZ NHN is bereid een deel van haar grond over te dragen aan Kennemer Wonen voor de ontwikkeling van betaalbare huurappartementen op het Willibrordusterrein. André van der Werf, manager vastgoed & huisvesting GGZ NHN: “Wij zijn ons bewust van de behoefte aan betaalbare huurwoningen, in Heiloo in het bijzonder. Daarom hebben wij het initiatief genomen om samen met Kennemer Wonen te kijken naar de realisatie van appartementen. Een aantal woningen is voor GGZ-cliënten die begeleid worden door medewerkers van GGZ NHN.”

Ontwikkelplan voor 70 betaalbare huurappartementen
Het ontwikkelplan bestaat uit 50 tweekamer-appartementen en 20 driekamerappartementen op het Willibrordusterrein, aan de zijde van de Kanaalweg. De 50 tweekamer-appartementen worden in eerste instantie aan cliënten van GGZ NHN verhuurd. De 20 driekamer-appartementen komen direct beschikbaar voor reguliere woningzoekenden. Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: “De behoefte aan betaalbare huurwoningen is nog steeds groter dan het aanbod. Daarom zoeken wij doorlopend naar geschikte locaties om woningbouw te realiseren. Dat we samen met GGZ NHN en gemeente Heiloo deze stap kunnen zetten, doet mij goed. Bij een positief resultaat van het haalbaarheidsonderzoek, biedt dit goede kansen voor het toevoegen van betaalbare woningen aan ons woningbezit in Heiloo.”

Bestaande locatie voor nieuwbouw
Er wordt vaker gezegd dat er meer moet worden gekeken naar bestaande locaties voor woningbouw, oftewel nieuwbouwprojecten binnen bestaande bebouwing. Deze locatie op het Willibrordusterrein is zo’n locatie. Wethouder Rob Opdam van Gemeente Heiloo: “Het is goed om te merken dat de samenwerking wordt opgezocht door Kennemer Wonen en GGZ NHN. Dat betekent weer een concrete kans voor meer sociale huurwoningen in Heiloo.”

Planning
Op dit moment worden de eerste stedenbouwkundige schetsen voor de nieuwbouw en ook de eerste berekeningen gemaakt. De uitslag van het haalbaarheidsonderzoek wordt deze zomer nog verwacht. Met een positief resultaat worden daarna de plannen uitgewerkt, wordt het bestemmingsplan herzien en wordt een aannemer geselecteerd. Als alles goed gaat, kan de bouw van 70 sociale huurappartementen begin 2023 van start gaan en in 2024 worden opgeleverd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief