Foto: aangeleverd

Sinterklaas komt naar Limmen

LIMMEN - Op zondag 17 november 2019 zal de Sint Limmen weer vereren met een bezoek.  Sinterklaas en zijn Pieten komen rond 13.45 uur aan met de boot over 't Stet.

Zal alles onderweg ook goed zijn gegaan vanuit Spanje? Nadat Sinterklaas aan wal is, wordt hij welkom geheten door Burgemeester Mans. Vanzelfsprekend zijn de danspieten weer meegekomen en die zullen het publiek verblijden met gezellige dans en natuurlijk met leuke Sinterklaasliedjes. Ook is er een optocht door Limmen waar ook de muzikanten weer voorop lopen. Na het vertrek vanaf het Stet, gaat de optocht via het Vislaantje rechtsaf de Dusseldorperweg in. Dan bij de kerk linksaf de Kerkweg op. Dan linksaf de Vuurbaak in tot aan de Enterij. Daar rechtsaf de Enterij op en weer rechtsaf de Middenweg in. Eindbestemming is dit jaar wederom Sporthal de Enterij.

Sinterklaas zou het erg op prijs stellen en leuk vinden als iedereen met hem door het dorp naar de Enterij wil lopen in de optocht. Het is gezellig als de vlaggen aan de huizen langs de route wapperen. De Enterij gaat rond 15.15 uur open  als de stoet daar arriveert. Iedereen kan dan rustig naar binnen voor een mooi feest met de Pepernotenband onder leiding van Peter Dekker. Ook wordt er weer gedanst door diverse kindergroepen onder leiding van Willy Könst en een optreden van de Breakdancers van Falco de Graaf. Rond 16.15 uur is het afgelopen.

Om dit unieke feest te kunnen blijven organiseren is het Sinterklaas Comité Limmen weer deels afhankelijk van giften. Wilt u een bijdrage leveren? Het comité zal zeer blij zijn met uw bijdrage. Dit kan gedaan worden op rek.nr. NL05RBRB084.13.40.889, Regiobank, t.n.v. Sint Nicolaas Comité Limmen. Ook kan dat tijdens de intocht bij de entreedeuren van de Enterij in de melkbussen. Bij voorbaat wordt iedereen hartelijk bedankt voor de giften zodat dit mooie evenement in stand kan worden gehouden. Als er enthousiaste mensen in Limmen zijn die het leuk vinden om volgend jaar te helpen bij de voorbereidingen van de intocht of op de dag van de intocht zelf hand en spandiensten willen verrichten, dan kunnen zij contact opnemen met Marcel le Belle, bestuurslid Sint Nicolaas Comité Limmen 06-5220 4437.

Meer berichten