Aanpassing hole 1 Golfclub Heiloo

  Sport

HEILOO - Begin volgend jaar begint naar verwachting het werk aan de afslag A9 bij Heiloo. In goed overleg met gemeente en provincie is afgesproken dat Golfclub Heiloo haar drivingrange later dit jaar verplaatst in westelijke richting.

Vanwege de veiligheid van weggebruikers en golfers wordt hole 1 aangepast: de afslagplaats wordt iets gedraaid en de slag- en looprichting van de hole wordt meer noordwestelijk, dus van de weg af. Aan de zuidzijde van hole 1 (langs de Lagelaan en nieuwe afslag) komt een fraai talud beplant met bomen en struiken.

De aanpassing van hole 1 is veel werk: oude grond afgraven, drainage verleggen, nieuwe beregeningsinstallatie, bunkers verleggen, nieuwe grondlagen aanbrengen en zaaiklaar maken zodat er in september weer op een vernieuwede hole 1 gespeeld kan worden.

Om de baan tijdens de verbouw qualifying te houden conform eisen NGF is hole 1/10 tijdelijk veranderd van een par-4 in een par-3 baan. Een speciaal pad tussen hole 1 en 9 leidt spelers van de oude tee van hole 1 naar de tijdelijke tees over de sloot.

Bron: Beat fm

Meer berichten