SV Vredeburg-voorzitter Jos Admiraal, Dick Aafjes, Hing Ting Lai en Harold Ebels.
SV Vredeburg-voorzitter Jos Admiraal, Dick Aafjes, Hing Ting Lai en Harold Ebels. (Foto: Bert Hollander)
Limmen

Monsterscore voor Hing Ting Lai

  Sport

LIMMEN - De schakers van SV Vredeburg sloten op vrijdag 1 juni het seizoen af met een simultaansessie door 'internationaal schaakmeester' Hing Ting Lai.

Bij een simultaan speelt de simultaangever op alle borden met wit en speelt de eerste zet. Vervolgens dient de zwartspeler een tegenzet te doen op het moment dat de simultaangever weer aan het bord verschijnt. Deze antwoordt dan onmiddellijk, waarna de zwartspeler weer een rondje mag nadenken over zijn volgende zet enzovoorts.

In een moordend tempo maakte de 21-jarige Noord-Hollands kampioen snelschaken Hing Ting Lai zijn rondjes langs de 23 borden, waar hij aan de overzijde een Limmer schaker trof. Lai is ook regerend Nederlands kampioen 'lightning chess', de discipline waarin spelers maar twee minuten bedenktijd per persoon hebben voor een hele partij, en etaleerde inderdaad een verbluffende snelheid. Lai is niet alleen snel, maar beschikt met een rating van 2444 elo-punten ook over grote schaakkracht. Al na een rondje of vijftien vielen de eerste slachtoffers, waaronder Ed van Duin, Gijs Pouw en Jaap Limmen. Chiel Pepping en Jos Admiraal behoorden tot degenen die het lang volhielden, maar bezweken onder de druk naarmate hun opponent steeds sneller weer bij het bord verscheen. Ook nieuwbakken clubkampioen Bert Hollander en oud-clubkampioen Koen Kramer werden genadeloos opgeknoopt door Lai. Tegen 22.30 uur was veelvoudig clubkampioen Bob Stolp de laatste die zijn koning moest omleggen.

Onderweg waren er slechts twee Vredeburg-leden – Harold Ebels en Dick Aafjes – die Lai op remise wisten te houden. Ebels plaatste op de 23e zet, op het moment dat net de dames waren geruild en de angel uit de stelling was, een strategisch remise-aanbod dat met het oog op een wat verzwakte pionnenstructuur door Lai werd aangenomen. Tegen Aafjes koos Lai rond de veertigste zet voor remise door zetherhaling, omdat de zwartspeler via promotie van een pion een tweede dame dreigde te behalen. De eindscore van 22-1 voor Hing Ting Lai – een percentage van maar liefst 95,7 procent! – was ongekend. Eerdere simultaangevers bij SV Vredeburg – waaronder grootmeesters Dimitri Reinderman en Zhaoquin Peng – scoorden veelal rond de 90 procent. Lai was na het simultaan ook nog bereid om de schaaklustige Vredeburgers in diverse snelschaakpartijtjes andermaal op hun schaaktechnische tekortkomingen te wijzen.

Geconcludeerd kan worden dat Hing Ting Lai een uitstekend toekomstperspectief heeft als schaker. Ook bleek eens te meer dat SV Vredeburg een bloeiende en gezellige vereniging is, waar de seizoenafsluiting met het simultaanschaken is uitgegroeid tot een evenement van formaat. Medio september treffen de schakers van SV Vredeburg elkaar weer voor de aanvang van een nieuw seizoen.

Meer berichten