Wethouders Elly Beens, Rob Opdam, gedeputeerde Esther Rommel, burgemeester Hans Romeyn, wethouder Fred Dellemijn en gemeentesecretaris Guy Heemskerk voor de Witte Kerk.
Wethouders Elly Beens, Rob Opdam, gedeputeerde Esther Rommel, burgemeester Hans Romeyn, wethouder Fred Dellemijn en gemeentesecretaris Guy Heemskerk voor de Witte Kerk. (Foto: STiP Fotografie)

Gedeputeerde Esther Rommel bezoekt Heiloo

  Politiek

HEILOO - Op donderdag 14 november bracht gedeputeerde Esther Rommel een bezoek aan de gemeente Heiloo. Zij sprak met het college van burgemeester en wethouders over onder andere de afslag A9 en de ontwikkeling van de Zandzoom.

Gedeputeerde Rommel heeft natuur en landschap, grond, bodemdaling en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in haar portefeuille. Zoals bekend ligt door de uitspraak van de Raad van State onder meer de aanleg van de afslag A9 stil. De gemeente heeft inmiddels verzet aangetekend  tegen het nietig verklaren, door de Raad van State, van het bestemmingsplan. De provincie is hard bezig om in navolging van de rijksoverheid oplossingsrichtingen te formuleren om zo de problemen rondom stikstof op te lossen.

Groenprojecten
Verder passeerden de groenprojecten van wethouder Rob Opdam de revue, zoals Groenspoor en de nieuw aan te leggen bioborders in de nieuwe woonwijk op het Melcoterrein. De provincie subsidieert deze projecten. Met name Groenspoor is een goed voorbeeld, waarbij thema's als klimaatbestendigheid, gezondheid, biodiversiteit, recreatie, sociale cohesie en burgerparticipatie gecombineerd worden.

Ook sprak de gedeputeerde met het college over de ontwikkeling van Zandzoom. Vooruitlopend op de omgevingswet wordt deze woonwijk samen met inwoners van het gebied en projectontwikkelaars vormgegeven. "De zogeheten 'Tafels van Zandzoom' zijn daarbij landelijk gezien een voorbeeld voor andere gemeenten," aldus wethouder Dellemijn.

Beschermd wonen
Wethouder Elly Beens gaf aan dat beschermd wonen een taak wordt van de gemeente. In overleg van de Regio Alkmaar wordt op dit gebied goed samengewerkt.

De gedeputeerde gaf aan dat zij het prettig vond om nu ook eens op werkbezoek te kunnen gaan in haar eigen woonplaats.

Tekst: Yvonne van Stiphout 

Meer berichten