Foto: archief Uitkijkpost
Heiloo

Heiloo zet 'positieve gezondheid' in tegen eenzaamheid

  Politiek

HEILOO - Wethouder en 'ambassadeur tegen eenzaamheid' Elly Beens opende dinsdagavond de vervolgconferentie 'Samen tegen eenzaamheid'. Voor de derde keer organiseerden het Sociaal Team van de gemeente en Stichting Trefpunt Heiloo (STH) samen een bijeenkomst over samenwerking in de aanpak tegen eenzaamheid.


In Het Trefpunt (Abraham du Bois-Hof 2) gingen ruim twintig lokale en regionale organisaties, die zich van tevoren hadden aangemeld, dit keer met elkaar in gesprek over het thema 'positieve gezondheid'. De conferenties van mei en september vorig jaar, stonden ook in het teken van samenwerken in de aanpak tegen eenzaamheid. Bij de derde conferentie lag de focus op de bijdrage van 'positieve gezondheid' (een concept dat uitgaat van meerdere dimensies zoals sociaal functioneren, zingeving en sociale relaties) in de aanpak'.

Wethouder Elly Beens: "De gemeente zet in op samenwerking voor het welbevinden van de inwoners van Heiloo. Dit uitgangspunt is een belangrijk aspect bij het lokaal gezondheidsbeleid. Daarbij gaan we uit van 'positieve gezondheid'. In dit concept wordt gezondheid niet gezien als de af- of aanwezigheid van bijvoorbeeld ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. En om zoveel mogelijk eigen regie te hebben. In deze visie is gezondheid niet langer meer alleen 'het domein' van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Als iemand eenzaam wordt is dat ook een uitdaging om mee om te gaan. Een toenemend aantal mensen, jong en oud, voelt zich eenzaam. 'Eenzaam zijn' wordt door iedereen weer anders ervaren, de oorzaken zijn verschillend en het succes van oplossingen verschilt per geval. Ook in Heiloo komt eenzaamheid steeds meer in beeld: 6,1% van de inwoners voelt zich sterk eenzaam. De aanpak tegen eenzaamheid vraagt behalve om samenwerking ook om maatwerk en gewoon 'doen' ".

Steunpunt Eenzaamheid Heiloo en positieve gezondheid

Hoe kunnen we samenwerken om eenzaamheid aan te pakken en wat is de bijdrage van positieve gezondheid in die aanpak? Wat heb je nodig voor die aanpak? Over deze vragen gingen de genodigden met elkaar in gesprek. Ideeën en wensen die tijdens de verschillende tafelgesprekken naar voren kwamen, hebben de aanwezigen in twee gespreksrondes opgeschreven op de daarvoor bestemde tafelkleden. Ideeën met 'positieve gezondheid' als insteek, zoals het organiseren van een 'buurt bakkie koffie', 'straat contactpersonen', verzorging voor een hond of een kat en suggesties voor het vergroten van mobiliteit werden gedeeld en verder besproken. Het Steunpunt Eenzaamheid Heiloo, Stichting Trefpunt Heiloo en het Sociaal Team gaan verder nadenken over de initiatieven. Het steunpunt is een initiatief dat uit de eerste conferentie naar voren kwam en dat al tijdens de tweede conferentie werd gelanceerd door STH en Jongerenwerk Heiloo. Wethouder Beens heeft zich als ambassadeur verbonden aan het steunpunt (dat staat voor een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid en steun en advies geeft aan iedereen die eenzaamheid signaleert of zichzelf eenzaam voelt). Inwoners, sociale professionals, vrijwilligers, ondernemers of zorgmedewerkers van Heiloo kunnen telefonisch, via inloop, web en app bij het steunpunt terecht. De behoefte om samen (themagericht) te blijven nadenken werd opnieuw onderstreept evenals het nut van de bijeenkomst. Een vervolg op de bijeenkomst komt er daarom zeker nog een keer.

Sociaal Team en sociale kaart Medewerkers van het Sociaal Team pakken signalen van eenzaamheid op en gaan met mensen in gesprek. Vanaf januari kunnen inwoners en organisaties elkaar met de sociale kaart (www.samenleveninheiloo.nl, een platform waarvoor Heiloo met de gemeenten Bergen, Uitgeest en Castricum samenwerkt) ook beter vinden en kunnen netwerken versterkt worden.

Meer berichten