Op de Stationsweg worden twee wegversmallingen aangebracht.
Op de Stationsweg worden twee wegversmallingen aangebracht. (Foto: archief Uitkijkpost)

Verkeersmaatregelen Zevenhuizerlaan, Stationsweg en Kerkelaan

  Politiek

HEILOO - Vanwege de bouw van de spoorwegonderdoorgang in 2019 en 2020 is de Vennewatersweg 13 maanden afgesloten voor verkeer en zullen andere wegen in Heiloo intensiever gebruikt worden.

De verwachting is dat door de afsluiting van de Vennewatersweg andere oost-west verbindingen zwaarder worden belast. Vooruitlopend op de afsluiting is besloten om nu al maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid verbeteren. We voeren deze maatregelen uit in de Zevenhuizerlaan, Stationsweg en Kerkelaan.

Wegversmallingen Zevenhuizerlaan en Stationsweg
In de Zevenhuizerlaan en Stationsweg brengen we twee wegversmallingen per straat aan. In de Zevenhuizerlaan brengen we in de week van 7 mei wegversmallingen aan ter hoogte van de t-splitsing met de Spanjaardslaan en ter hoogte van huisnummer 79. Woningen blijven bereikbaar en er is geen afsluiting nodig. In de Stationsweg brengen we in de week van 14 mei wegversmallingen aan ter hoogte van huisnummer 17 en ter hoogte van huisnummer 55. Tevens herstellen we de drempel op de kruising Breedelaan en Stationsweg en de verzakkingen in het fietspad. Woningen blijven bereikbaar en er is geen afsluiting nodig.

Verbreden fietsstroken Kerkelaan
Op de Kerkelaan verbreden we de huidige fietsstroken aan beide zijden van de weg tot 1,25 meter met een nieuwe rode coating. De breedte van het trottoir blijft onveranderd. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in mei en juni. Een tijdelijke afsluiting is noodzakelijk. Exacte data en details over de afsluiting zijn nu nog niet bekend.  
 
Tijdelijke maatregelen en toekomstige situatie
We monitoren de verkeerseffecten op de Zevenhuizerlaan, Stationsweg en Kerkelaan en plaatsen tellers ten tijde van de afsluiting van de Vennewatersweg om de effecten van de afsluiting inzichtelijk te maken. Zodra de nieuwe spoorwegonderdoorgang gereed is (medio 2020), wordt gestart met de uitwerking van de herinrichting van de Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan.

Bron: gemeente Heiloo

Meer berichten