Wethouder Rob Opdam en directeur-bestuurder Dick Tromp schudden elkaar de hand op de locatie waar straks 15 sociale huurwoningen gebouwd gaan worden.
Foto: aangeleverd
Wethouder Rob Opdam en directeur-bestuurder Dick Tromp schudden elkaar de hand op de locatie waar straks 15 sociale huurwoningen gebouwd gaan worden. Foto: aangeleverd

Samenwerkingsovereenkomst sociale woningbouw terrein Noordergeestkerk

Politiek Heiloo

Heiloo - De gemeente Heiloo en woningcorporatie Kennemer Wonen hebben op 21 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van vijftien sociale huurwoningen op de locatie van de voormalige Noordergeestkerk in Heiloo.

Na de brand van de Noordergeestkerk in 2015 ligt de locatie braak. In de afgelopen periode hebben de gemeente en Kennemer Wonen samengewerkt om een nieuw plan voor deze locatie te ontwikkelen. Het is een totaalplan geworden waarbij naast de bouw van woningen ook is gekeken naar de herinrichting van de openbare ruimte. Het naastliggende terrein met verouderde parkeerplaatsen is daarom in de ontwikkeling meegenomen.

Vijftien betaalbare huurwoningen
Kennemer Wonen ontwikkelt en bouwt de woningen. Het plan omvat vijftien betaalbare huurwoningen passend in het straatbeeld van de Noordergeeststraat en de Vinkenbaan. De tien kleine eengezinswoningen krijgen een ruim terras op het zuiden met uitzicht over het groene plantsoen. De vijf woningen aan de Vinkenbaan worden eengezinswoningen met een tuin en berging op het zuiden. Deze woningen worden zonder gasaansluiting gerealiseerd en voorzien van zonnepanelen.

Het naastliggende terrein met verouderde parkeerplaatsen is in de ontwikkeling meegenomen zonder het aantal parkeerplaatsen (52) te verminderen. Er komen 21 extra parkeerplaatsen bij die nodig zijn voor de nieuwe woningen. In de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk bestaand groen behouden en gebruiken wij duurzame materialen bij de herinrichting, zoals waterdoorlatende klinkers. 

Samenwerking is meerwaarde
Wethouder Rob Opdam: "Wij kunnen onze inwoners een mooie mix van sociale huurwoningen aanbieden op een toplocatie. Met het tekenen van deze overeenkomst komen wij weer een stap dichterbij het moment dat de eerste schop de grond in kan. Door samen te werken is het mogelijk geworden om de woningen en de herinrichting van de openbare ruimte goed op elkaar af te stemmen. Zo behouden wij de kwaliteit van de openbare ruimte die wij in Heiloo gewend zijn: brede open groene gazons met bomen waarin de woningen mooi in het geheel passen".

Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: "Onze missie is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst. In Heiloo is vooral behoefte aan (kleine) grondgebonden sociale huurwoningen, voor met name 1- en 2 persoonshuishoudens. Het terrein aan de Noordergeeststraat en Vinkenbaan biedt goede mogelijkheden om hier invulling aan te geven en dit type woningen toe te voegen aan onze woningvoorraad in Heiloo. De samenwerking met de gemeente maakt het mogelijk om tot een beter stedenbouwkundig plan te komen. Wij kunnen de bouw van de woningen optimaal afstemmen op de indeling van de openbare ruimte en andersom.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ligt momenteel tot en met 3 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Heiloo. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen. De planning van de besluitvorming daarna is als volgt:
- 23 januari 2018, behandeling ontwerpbestemmingsplan (en zienswijzen) in college van B en W
- 14 februari 2018 behandeling ontwerpbestemmingsplan in commissie Openbare Ruimte
- 5 maart 2018 vaststelling bestemmingsplan door de raad

Wethouder Rob Opdam en directeur-bestuurder Dick Tromp ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor sociale woningbouw op het terrein van de Noordergeestkerk.
Foto: aangeleverd
Het terrein van deNoordergeestkerk waar straks 15 sociale huurwoningen gebouwd gaan worden.
Foto: aangeleverd
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief