Heiloo

Ingezonden brieven over het Verkeersbeleid Heiloo

  Politiek

Het verkeersbeleid in Heiloo houdt de gemoederen bezig. Hieronder leest u een aantal ingezonden brieven:

Zienswijze
HEILOO - Het recente verkeersbeleid 2017-2030 Heiloo dat ter inzage ligt moet zo snel mogelijk soelaas gaan bieden aan de verkeerscongestie in ons dorp. Er staan twaalf scenario's in vermeld, met her en der het instellen van éénrichtingsverkeer en dergelijken. Allen met onvoldoende oplossend vermogen. Wat pakt straks goed uit? Te pas en te onpas wordt beweerd dat een oplossing niet zonder een verkeerstunnel onder het spoor kan en de aansluiting op de A9 kan (goed gelezen, eerst de tunnel dan de aansluiting A9). Ik betwijfel of een 'aansluiting' aan de zuidzijde, congestie aan de noordzijde van ons dorp zal minderen. De aansluiting A9 zal meer verkeer genereren, met tot gevolg dat Heiloo Z-W weer 'vol' raakt. Het verkeer dient makkelijker de dorpskern uit te kunnen dan erin om de congestie te verminderen. Het verkeersbeleid Heiloo heeft geleid tot een pakket aan maatregelen en kosten. Wordt hiervoor geld bij elkaar geschraapt, ten koste van kwaliteit voor iets anders? Waar begin je wanneer aan? Naar mijn mening z.s.m. de huidige situatie bij de 't LOO en de Kerkelaan en de Stationsweg in één richting gaan gebruiken, de dorpskern uit naar het oosten. Realiseer een verkeerscirculatieplan dat iedereen in de 'kop' kan prenten. Over of het zin heeft om scenario 13 in te dienen denk ik nog na. Het verkeersplan ligt nog tot 25 juli ter inzage in het gemeentehuis.

Jaap Sombroek, Heiloo

Chique modewoorden
HEILOO - Iedereen kent dat wel, dat op een bepaald moment het niet van standing is als je het woord 'niets' gebruikt. Wil je meedoen in de echte wereld, dat zeg of schrijf je 'nihil'. Of het woord '(on)belangrijk'; dat is toch niet van standing! Je zegt of schrijft dan '(ir)relevant'. En nu?! In veel gesprekken met onze demissionaire minister-president Rutte hoor je het vaak: 'participatie'. Een woord dat al lang bestaat, maar weer als een nieuw modewoord gebruikt wordt. In de sociale wetgeving en om de burger meer betrokkenheid te geven in de politiek. Het woordenboek zegt over participatie: "Term uit de democratische theorie inzake de deelname aan besluitvormingsprocessen". Dat is iets anders dan Klankbordgroep, waarin, als het goed is, een gedachte/ontwerp getoetst wordt bij de toekomstige betrokkenen van het onderwerp op haalbaarheid van wat men op de tekentafel heeft bedacht. Toetsen, maar niet meebeslissen. Dat is bij participatie toch anders. Daar wordt serieuze inbreng verwacht als meebeslisser. De burgers verwachten dat in elk geval. Het staat politiek gezien, vooral gemeentepolitiek, heden ten dage heel chique als je voor kan doen dat de burger helemaal betrokken is bij bepaalde gevoelige onderwerpen. Je laat dat vooral uitvoerig blijken in de media: 'De burgerparticipatie heeft plaatsgevonden, dus het is goed wat wij bedacht hebben!'. Tja, maar het gaat niet alleen om het proces de burgers te betrekken. Neem je ze wel serieus? Beslissen zij echt mee…??!! De gemeente Heiloo heeft er wat moeite mee; zeker met betrekking tot het verkeersplan.

Dick Mol. Heiloo

Reactie op Verkeersbeleid Heiloo 2017-2030
HEILOO - Graag wou ik reageren op de voorgenomen verkeersplannen van het College van B&W van Heiloo. Daarin staat onder andere dat je komend vanaf de kanaalweg niet meer kunt oversteken naar de Stationsweg en ook niet meer linksaf kunt slaan de Kennemerstraatweg op. Verder lees ik dat je vanaf het zuiden (Limmen ) ook niet meer linksaf de Zevenhuizerlaan in kunt en even verder ook niet meer linksaf de Stationsweg in kunt . Met deze maatregelen hoopt men beter de capaciteit van de Vennewatersweg te benutten. Maar niets is minder waar, want het probleem wordt alleen maar verplaatst naar andere wegen, met name de Hogeweg en Heereweg.

Voorbeeld: als je vanuit Limmen naar de Stationsweg moet, dan moet je de rotonde naar de Vennewaterweg nemen om vervolgens rechtsaf de Hogeweg op te gaan. En dan verder via de Hereweg naar de Stationsweg. Ook het verkeer dat vanaf de de nieuwe afslag A9 komt zal deze route gaan nemen omdat via de Parallelweg naar de Kanaalweg zinloos is. Mogelijk is zelfs dat zij bij de nieuwe Kruising (Kennemerstraatweg-Lagelaan-Kapellaan meteen al voor de Fietsstraat Hogeweg kiezen. Dit wordt een grote chaos en het verkeer blijft alleen maar langer door het dorp heen dolen. Nee, dit een belachelijk plan, wie verzint zoiets? Bewoners van de Hogeweg en Heereweg, maak uw borst(en) maar nat want het is met de rust en Veiligheid gedaan.

Maarten Nanne

Meer berichten