Heiloo

Nieuw drainagesysteem in buurt Heiloo

  Politiek

De straten Het Vierkant, De Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg krijgen vanwege grondwateroverlast een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem.

Daarbij wordt vuil water apart naar de waterzuivering en schoon hemelwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Ook komt er een nieuwe wegverharding en wordt de inrichting opnieuw bekeken.

Met een klankbordgroep van 15 buurtbewoners is gekeken naar de herinrichting van de straten, de parkeergelegenheid en het groen. Ook is er onder alle buurtbewoners een enquête gehouden. Alle wensen en ideeën zijn verwerkt in een ontwerp, dat begin 2017 door het college is vastgesteld.

In de tweede week van juli is er een informatiebijeenkomst over de uitvoering en de gefaseerde uitvoering van de werkzaamhedenin staan gepland van september dit jaar tot april 2018.

Bron: Beatfm

Meer berichten