Foto: Aangeleverde foto
Heiloo

Maandag 3 juli Algemene Beschouwingen Heiloo

  Politiek

De gemeenteraad vergadert op maandag 3 juli over de Kadernota 2018. De vergadering is in het gemeentehuis in de raadszaal en begint om 19.00 uur.

In de Kadernota staan de meest recente gegevens over het geld dat de gemeente Heiloo de komende jaren van het Rijk ontvangt en welke zaken worden opgepakt of afgerond. Daarnaast wordt er wat dieper ingegaan op grotere projecten. Bijvoorbeeld de (grote) woningbouwprojecten, de afslag A9, de ondertunneling van de Vennewatersweg en het accommodatiebeleid.

Op 3 juli geeft de raad de richtlijnen aan waarmee het college van burgemeester en wethouders de begroting 2018 op moeten stellen. Voorafgaand aan het vaststellen van de Kadernota spreken de politieke partijen de Algemene Beschouwingen uit, waarmee zij aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Heiloo.

Inwoners van Heiloo zijn welkom de Algemene Beschouwingen te volgen in de raadszaal. De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden op BE@TFM en is, met nieuwsonderbrekingen, ook te horen via BE@TTV.

Bron: Beatfm

Meer berichten