Tekening van de nieuwbouw van JOEB
Tekening van de nieuwbouw van JOEB (Tekening: www.joeb.nl)
Egmond Binnen

Bouwwerkzaamheden nieuwe JOEB hervat

  Politiek

De bouwwerkzaamheden voor het nieuwe Jongerencentrum in Egmond-Binnen (JOEB) zijn deze week hervat.

De gemeente heeft dit besloten, nadat de rechtbank het verzoek om een voorlopige voorziening heeft afgewezen en het beroep ongegrond heeft verklaard. De gemeente had in januari 2017 een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van het nieuwe jongerencentrum. Toen tegen deze verleende vergunning beroep was aangetekend en een voorlopige voorziening was aangevraagd, is de bouw stilgelegd. De rechtbank heeft op 7 juni uitspraak gedaan in deze zaak. 

 Het nieuwe jongerencentrum wordt gefinancierd door de gemeente, fondsen (Oranjefonds, VSB Fonds en KANS fonds) en zelf verworven inkomsten. De gemeente is opdrachtgever voor de bouw. Dorpshuis De Schulp, die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd, is eigenaar van het pand. Stichting Welzijn Bergen gaat het jeugdcentrum huren en JOEB gaat het runnen. De gemeente en JOEB hopen het nieuwe jongerencentrum nog dit jaar te openen.

Meer berichten