Heiloo

Heiloo wil reële norm aanrijtijden brandweer

  Politiek

Als reactie op de jaarstukken over 2016 en de begroting voor 2018 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, is Heiloo akkoord met de resultaatbestemming 2016. Ondanks aanmerkelijke verbeteringen van de prestaties van de brandweer, is duidelijk dat de afgesproken norm omtrent aanrijtijden niet haalbaar is.

Het percentage dat de brandweer binnen de normtijd ter plaatse is, blijft zowel op regionaal niveau met 63%, als op het niveau van de gemeente Heiloo met 46%  achter op de afgesproken norm van 68%.

De gemeente heeft ook een aantal aanvullende eisen opgesteld. De gemeente wil dat er een reële normtijd wordt vastgesteld en dat Heiloo inzage krijgt in de weging van risico's binnen het plan brandweer 360. Dit is een plan ter voorkoming van brand en andere incidenten. Ook wordt verlangd dat de aanrijtijden van de brandweer hierin als een zwaarwegende factor worden meegewogen.

Tenslotte wil Heiloo, dat de raad tijdig geïnformeerd wordt over de invulling van de bezuiniging van € 900.000 over het jaar 2018.

Bron: Beatfm

Meer berichten