Afbeelding

Verkeersscenario's Heiloo afgewezen door bewonersgroepen

Politiek Heiloo

In Heiloo is er al enige jaren sprake van verkeersproblemen in bepaalde straten. Het gaat daarbij om de Stationsweg, Kerkelaan en Kanaalweg.

Vanwege de afslag A9 bij Heiloo zal het verkeer toenemen en ook kunnen er in andere straten verkeersproblemen ontstaan. Om één en ander in goede banen te leiden besloot de gemeente Heiloo in 2016 tot een Maatschappelijke Denktank Verkeersplan.

In november 2016 presenteerde de gemeente tien mogelijke verkeersscenario's aan de leden van deze Denktank en op 5 mei werd opnieuw een tiental aangepaste verkeersscenario's gepresenteerd. Deze plannen zijn door de bewonersgroepen in Heiloo echter afgewezen.

De belangrijkste redenen voor de afwijzing zijn volgens de stichting Heilloze Weg, die zich overigens uit de Denktank heeft teruggetrokken, dat de scenario's op maximale doorstroming en niet op leefbaarheid en veiligheid zijn gericht, de onderbouwing van de scenario's vanuit het geactualiseerde verkeersmodel ontbreekt en dat de bewonersgroepen onvoldoende tijd hebben gekregen (10 dagen) om de scenario's te bestuderen.

De bewonersgroepen beraden zich nu over de ontstane situatie en het aanbod van de gemeente aan hen om voor 7 juni een tweetal breed gedragen scenario's te ontwikkelen. Dit wordt gezien als praktisch vrijwel onmogelijk: de bewonersgroepen krijgen daarmee namelijk nog geen 2 weken de tijd om scenario's te ontwikkelen. 

Bron: Beatfm

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant