Heiloo

Bezwaar maken tegen aansluiting A9 kan tot 3 mei

  Politiek

HEILOO - Inwoners van Heiloo en Castricum die hun visie willen geven over de geplande aansluiting van Heiloo op de A9, kunnen dit officieel nog doen tot 3 mei. Bezwaar maken kan via een Zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9.

In een bestemmingsplan wordt de bestemming van een gebied geregeld. Om de aansluiting mogelijk te maken moet bijvoorbeeld een agrarische bestemming worden omgezet in de bestemming verkeer. Wie wil, kan een zienswijze op het bestemmingsplan indienen. De commissie Openbare Ruimte van de gemeente beoordeelt daarna deze zienswijze. Eventueel vraagt de commissie om een mondelinge toelichting aan de indiener. De punten in de zienswijzen kunnen dan nog meegenomen worden in het definitieve besluit.

De aansluiting op de A9 is gepland ter hoogte van de Lagelaan, met een aantakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg via een oostelijke parallelweg langs de A9. Volgens de gemeente is de aansluiting nodig voor de geplande woningbouw in Zuiderloo en Zandzoom (Limmen en Heiloo) en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Boekelermeer. Hierdoor wordt volgens Heiloo een betere spreiding en doorstroming van verkeer mogelijk.

In de kern van Heiloo worden aanvullende verkeersmaatregelen genomen om de verkeersdruk te reguleren. Vanuit Heiloo laten ook tegenstanders van dit plan zich horen. Zij maken bijvoorbeeld bezwaar tegen in hun ogen hoge kosten, verkeerseffecten, de nadelige effecten op milieu en luchtkwaliteit en het verdwijnen van (weidevogel)natuur. Zie voor meer informatie www.ruimtelijkeplannen.nl en www.heiloo.nl. Argumenten van bezwaarmakers kunt u bijvoorbeeld vinden op www.heillozeweg.jouwweb.nl.

Meer berichten