Heiloo

Gemeente Heiloo waardeert mantelzorgers met cadeaubon

  Politiek

Iedere inwoner van Heiloo die hulp of zorg krijgt van een mantelzorger, kan voor hem of haar een 'mantelzorgwaardering' aanvragen. Inwoners van wie de gemeente denkt dat zij mantelzorg krijgen, hebben daarover inmiddels een brief ontvangen.

Wie kan de mantelzorgwaardering 2016 aanvragen?
De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2016 minstens drie maanden intensief voor een ander hebben gezorgd. De aanvrager moet in Heiloo wonen. Ook mensen van wie de gemeente niet weet dat zij mantelzorg krijgen, kunnen iemand voordragen. De mantelzorger(s) mogen ook buiten Heiloo wonen.

Wat ontvangt de mantelzorger?
De 'mantelzorgwaardering' is geen vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de ondersteuning en zorg die de mantelzorgers in 2016 hebben geboden. De gemeente toetst eerst de aanvraag. Is de aanvraag terecht, dan ontvangt de mantelzorger rond 10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg, een cadeaubon als blijk van waardering voor zijn of haar goede zorgen. De hoogte van de cadeaubon wordt in oktober bepaald.

Registratie van mantelzorgers
Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden belangeloos geholpen door een ander, een mantelzorger. Met al hun inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving.

Alle mantelzorgers die worden aangemeld voor de mantelzorgwaardering 2016, registreert de gemeente als mantelzorger. Zo willen wij een beter beeld krijgen van hoe groot de groep mantelzorgers is, hoe zwaar ze worden belast en hoe de gemeente hen kan ondersteunen en helpen.

Uiterlijk 1 oktober aanmelden
Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het formulier een of meerdere mantelzorgers aanmelden. Er wordt maximaal 1 cadeaubon per woonadres verstrekt.
Formulieren kunt u krijgen bij het Sociaal Team van de gemeente en via de website www.heiloo.nl. Het formulier moet voor 1 oktober worden opgestuurd naar de gemeente.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Sociaal Team, telefoonnummer 072 535 66 66.

Meer berichten