BUCH

Lokaal VVD-netwerk BUCH een feit

  Politiek


De leden van de vier VVD-afdelingen van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, de BUCH-gemeenten, hebben zaterdag 16 april jl. besloten tot de vorming van één lokaal VVD-netwerk BUCH.

Met de invoering van de nieuwe netwerk-structuur willen de vier VVD-afdelingen een meer open en beter toegankelijke liberale politieke volkspartij worden.
Zo gaan we samen evenementen organiseren, willen we kweekvijver zijn  voor nieuw talent en gaan we een gemeenschappelijke campagne voeren voor de komende verkiezingen.

Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie te hebben. Om dit te bereiken zijn de vier VVD-afdelingen getransformeerd tot het Lokaal VVD-netwerk BUCH. Het is de bedoeling dat het lokale netwerk zo snel mogelijk een nieuw bestuur krijgt.
De periode, die nodig is om de nieuwe structuur van afdeling naar lokaal netwerk in te voeren, wordt als een overgangsperiode beschouwd. Tijdens deze overgangsperiode zullen de voormalige bestuursvoorzitters van de VVD-BUCH-afdelingen, te weten: Peter Geurts, Nino Groen, Menno Haga en Ron Hermans, als interim-bestuur fungeren. Op de eerste Algemene Ledenvergadering van het Lokaal VVD-Netwerk BUCH zullen de leden over de benoeming van het nieuwe bestuur besluiten. Afgesproken is dat uit elke gemeente twee vertegenwoordigers in het nieuwe bestuur worden benoemd.
Met het nieuwe lokale netwerk, waarbij de VVD-leden de ruggengraat zullen vormen, zetten zij de luiken en de deuren open om alle liberalen, dus ook niet-VVD-leden, binnen het BUCH-netwerk welkom te heten.
Slogan van het netwerk is: 'Samen, met ieders eigen kracht'.
 

Meer berichten