Derek Groot versterkt CDA-Heiloo
Heiloo

Derek Groot versterkt CDA-Heiloo

  Politiek

De 22-jarige Derek Groot is benoemd als plaatsvervangend lid van de commissie Openbare Ruimte. Een korte introductie van Derek.


"Ik ben nieuwsgierig. Ik wil weten wat er speelt en of ik kan helpen! Het CDA spreekt mij aan omdat ik zelf veel bezig ben met de toekomst en een van de kernwaarden binnen het CDA is rentmeesterschap."

Hij is met zijn 22 jaar natuurlijk best een opvallende verschijning. Derek benadrukt het belang van lokale politiek ook voor jongeren: "Omdat er juist op lokaal niveau veel invloed uitgeoefend kan worden op beslissingen die het dagelijks leven van jongeren raken. Neem nu het behouden van goede sportvoorzieningen of een gevarieerd uitgaansklimaat. Een goede plaats om daarover te praten: de lokale politiek! Een goede gemeente luistert namelijk naar haar inwoners en kijkt of zij daar op kan inspelen."

Meer berichten