Foto: BeatFM
Foto: BeatFM
Heiloo

Heiloo wil referendum

  Politiek

Het college van Heiloo heeft aangegeven dat een referendum één van de mogelijke participatie-instrumenten in het licht van het project Samenspel.

Het college heeft een referendumverordening opgesteld die op 4 april aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Met een referendum wordt een door de overheid te nemen of genomen besluit aan een volksstemming onderworpen.

Een referendum wordt ingezet om te zien hoeveel draagvlak er is voor een bepaalde beslissing.

In Nederland is er alleen sprake van een adviserend referendum. Een bindend referendum is niet toegestaan omdat de Grondwet dit niet toelaat.

Er zijn twee verschillende soorten referenda: een raadgevend referendum (door inwoners aangevraagd) en een raadplegend referendum (door de politiek aangevraagd).

In de commissie Bestuurljk Zaken bestaat en een voorkeur voor een raadplegend referendum. De verordening is daarom in deze geest opgesteld.

In de verordening kun je als gemeente zelf aangeven hoe hoog het opkomstpercentage moet zijn voor geldigheid van het referendum.

In navolging van Castricum wordt voorgesteld om een opkomstpercentage op te nemen van 30% van het aantal kiesgerechtigden. De kosten voor een referendum worden geschat rond de € 25.000.

Bron: BeatFM

Meer berichten