Heiloo

Twee nieuwe commissieleden D66

  Politiek

Gisteravond zijn in de gemeenteraad twee nieuwe commissieleden voor D66 Heiloo benoemd: Hans Laurenssen en Hil Rabenberg. Hans wordt lid van de commissie Openbare Ruimte en Hil van de commissie Bestuurlijke Zaken. Robert Bosman werd benoemd tot plaatsvervangend commissielid voor de commissie Openbare Ruimte. Hij was dit al voor Maatschappelijke Zaken.

D66 Heiloo is blij met hun ondersteuning en wenst hen veel succes met het commissiewerk.

Er werd vanavond in de raad ook gesproken over het vertrek van Elly Meriwani. Zij gaat verder onder de naam E.66. D66 Heiloo vindt dat E.66 te veel hetzelfde klinkt en eruitziet als D66, waardoor verwarring kan optreden en de kiezer misleid kan worden.

Ook bracht fractievoorzitter Hans van Halem naar voren dat volgens de afspraken binnen D66 — waar een kandidaat bij de kandidaatstelling zijn handtekening onderzet — een fractielid dat zelfstandig doorgaat geen lid meer kan zijn van D66 en daarom zijn zetel dient terug te geven. Omdat volgens de wet iemand op persoonlijke titel wordt gekozen, kan een partij de zetel helaas niet opeisen. Elly Meriwani is het lidmaatschap van D66 ontnomen.

In november ontstond er in fractie van D66 Heiloo verschil van inzicht, omdat de standpunten van Elly Meriwani en de overige fractieleden uit elkaar waren komen te liggen. Het ging met name om de aansluiting op de A9. Elly Meriwani was daarvoor en de overige fractieleden en het bestuur tegen, aangezien er niet werd voldaan aan de voorwaarden in het verkiezingsprogramma uit 2014 en in de loop der maanden de onduidelijkheid van de consequenties op het gebied van financiën en verkeer alleen maar zijn toegenomen. Er was ook verschil van inzicht ver de manier waarop je politieke instrumenten gebruikt. Elly Meriwani wilde echter het woordvoerderschap over de A9 niet afgeven aan iemand anders in de fractie, terwijl zij een minderheidsstandpunt vertegenwoordigde.

Om de verschillen te overbruggen, hebben fractievoorzitter Hans van Halem en Elly Meriwani onder leiding van een mediator gesprekken gevoerd. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met de fractie en het bestuur, en met het bestuur en Elly Meriwani afzonderlijk. Helaas is het ondanks de bemiddelingspogingen en de vele gesprekken niet gelukt om dichter bij elkaar te komen. Daarop is advies gevraagd aan het Landelijk Bureau van D66, dat gesprekken heeft gevoerd met verschillende fractie- en bestuursleden waaronder ook Elly Meriwani. Ook het Landelijk Bureau kwam tot de conclusie dat verdere bemiddeling zinloos zou zijn en samenwerking niet meer mogelijk was.

Elly Meriwani heeft hierop besloten om zelfstandig door te gaan in de gemeenteraad en ondanks haar partijnaam en uitlatingen heeft haar positie in de raad nu niets meer te maken met de partij D66.

Ondanks alle perikelen van de laatste tijd kijkt de fractie met de nieuwe commissieleden met optimisme naar de toekomst en hebben Hans, Fons, Robert, Hil en Hans L. er veel zin in om de komende tijd de standpunten van D66 Heiloo nog beter op de kaart te zetten.

Bron en foto: onbekend.

Meer berichten