Heiloo

Ingezonden: Gemeentebelangen Heiloo, de stand van zaken

  Ingezonden

HEILOO - De redactie ontving het volgende persbericht van Gemeentebelangen Heiloo:

Gemeentebelangen Heiloo, de stand van zaken.

De bestuursvoorzitter van Gemeentebelangen Heiloo legt zijn functie niet neer. Beide fractieleden van Gemeentebelangen Heiloo, waaronder de bestuursvoorzitter, behouden hun zetel in de raad. Beide fractieleden zeggen hun lidmaatschap van de partij niet op. De fractieleden willen optimaal hun raadswerk kunnen doen en daarvoor is steun en vertrouwen vanuit de commissies cruciaal. De steun ontbreekt en het vertrouwen is onherstelbaar geschonden door enkele commissieleden waaronder de bestuurssecretaris van Gemeentebelangen Heiloo.

Zo beweert de secretaris in onder meer het NHD van 13 juni 2018 dat de fractie het lidmaatschap van de partij heeft opgezegd cq. hun functie heeft opgezegd. Noch de partij, noch de gemeentelijke griffie kunnen een formele opzegging overleggen. Er is evenmin een bestuursbesluit waarin staat dat het bestuur het lidmaatschap van de partij van de fractieleden heeft beëindigd. Van het vierkoppige bestuur stemden namelijk 2 bestuursleden tegen de voorstellen van de 2 FNV-kompanen in het bestuur om de fractie uit haar functie en uit de partij te zetten. Betreffende voorstellen zijn dus verworpen.

Het bestuur was niet op de hoogte van het uit de kamer van Koophandel uitschrijven en uit de functie zetten van bestuursvoorzitter P. Rood door de secretaris. Dit was een solo actie van de secretaris, waarvan zelfs zijn kompaan niets afwist. Deze actie heeft de verhoudingen tussen de vier bestuursleden onderling en tussen het bestuur en de fractie sterk verslechterd en het vertrouwen onherstelbaar geschaad.

Drie van de vier initiatiefnemers van Gemeentebelangen Heiloo, waaronder twee bestuursleden, zijn de onwaarheden en leugens in de media beu en betreuren het dat hun initiatief bezoedeld wordt door politieke meningsverschillen en persoonlijke belangen.

Zij stellen dat de uitgeroepen Algemene Leden Vergadering (ALV) op 23 juni niet aan alle daarvoor geldende voorschriften en bepalingen voldoet. Zo zijn niet alle leden voor de ALV uitgenodigd én zijn er mensen uitgenodigd die formeel geen lid zijn. Er is niet duidelijk vooraf vastgesteld welke leden stemgerechtigd zijn (er is minstens één persoon die door de secretaris met terugwerkende kracht als lid is geregistreerd om aan de lidmaatschapstermijn van 3 maanden te voldoen die vereist is voor een rechtmatige stem). Eén ander bestuurslid heeft gedreigd bepaalde leden met geweld uit de ALV te weren.

Wat ook de verder ontwikkelingen zullen zijn, de kiezer heeft gesproken over de vertegenwoordiging in de raad. Het is aan de leden van de partij wie zij als hun bestuur wensen te kiezen. Maar dan wel in een ordentelijke, conform de statuten georganiseerde ALV en daarvan is op 23 juni geen sprake !

Gemeentebelangen Heiloo,

P. Rood

M. de Laat

E. de Jong

Meer berichten