Sing-in: een muzikaal feestje voor jonge kinderen

  Human Interest

HEILOO - Een gevarieerd en vrolijk uurtje muziekplezier voor jonge kinderen. Achterliggende gedachte is dat muziek de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Muziek maakt slim!

Klap 'ns in je handjes blij! blij! blij! De bibliotheek organiseert een Sing-in voor kinderen van 4 maanden tot 4 jaar. Samen met papa, mama, oma, opa of een andere volwassene beleven de kinderen een heerlijk ontspannen én actief muzikaal uurtje. Daniëlle de Ruijter is professioneel Muziek op Schootdocente en zingt en speelt bekende en nieuwe liedjes met de bezoekers.

Na de Sing-in worden de liedjes thuis weer gezongen en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer… Muziek stimuleert op alle fronten de ontwikkeling. Natuurlijk de taalontwikkeling, maar ook de sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling. Muziek maakt slim!

Heeft u genoten van de ochtend? Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage doen.

Vrijdag 13 september, 9.30 – 10.30 uur of 10.30 – 11.30 uur.

Opgave via www.bibliotheekheiloo.nl

Meer berichten