Heiloo

Grondlagen van 3500 jaar geleden in Spanjaardslaan

  Historie

Ter voorbereiding op bouwfase 2 van Zuiderloo is op 23 augustus gestart met nieuw archeologisch onderzoek.

Inmiddels is een proefsleuf gegraven ter hoogte van de Spanjaardslaan. De sleuf is circa 4 meter breed, het werkvlak ongeveer 2 meter. Er zijn nog geen vondsten gedaan. Wel zijn de grondlagen uit de verschillende tijdperken goed zichtbaar.

Archeologe Silke Lange legt uit wat de grondlagen ons vertellen: "Op de foto is van boven naar beneden te zien: de huidige leeflaag onder het maaiveld, dan een lichtbruine laag. Dit is een vrij recente laag van circa 80 tot 100 jaar oud. Daaronder ligt een pakket stuifzand, eigenlijk gewoon een duintje, en dan komen de cultuurlagen uit de prehistorische tijd van voor de jaartelling. De donkergrijze lagen zijn ontstaan in de bronstijd, zo'n 3500 jaar geleden. Hier lagen ook akkers, die de mensen met een eergetouw (een eenvoudige ploeg) hebben bewerkt. De exacte datering is op basis van de kleuren in de grondlagen niet te geven. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld vondsten nodig."

Voor meer nieuws: www.zuiderloo.nl

Bron: Gemeente Heiloo en www.zuiderloo.nl

Meer berichten